Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Аналіз і структура закритої травми грудної клітки в танатогенезі політравми

Філь Ю.Я. (додав(-ла) 29 апреля 2010 в 14:17)
Додати статью Роздрукувати

В даній статті проведено аналіз причин смерті осіб, які загинули внаслідок важкої поєднаної травми грудної клітки і виявлено найбільш часті варіанти поєднання пошкоджень різних анатомічних ділянок та їх органів.

Якість надання екстреної медичної допомоги потерпілим з політравмою в Україні (як і в усіх країнах СНД) є недостатньою, про що свідчить висока летальність внаслідок полісистемних та поліорганних пошкоджень, яка значно вища в порівнянні з розвинутими країнами світу [3].

За останні роки здобуто великий досвід надання медичної допомоги при множинній та поєднаній травмі. Але більшість досліджень виконано на основі аналізу ізольованої травми. Між тим, поєднана і множинна травма при аваріях і катастрофах становить до 75% серед усіх постраждалих [1].

Політравма – це наявність двох чи більше зон ушкодження в одній чи декількох анатомічних ділянках, коли одне з ушкоджень, чи їх поєднання становлять небезпеку для життя постраждалого [1]. Політравма включає в себе множинні і поєднані пошкодження [2]. Летальність при важкій поєднаній травмі становить 50-70% [2].

Основними проблемами під час надання невідкладної медичної допомоги постраждалим з важкою поєднаною травмою є фактор часу, якість і доступність медичної допомоги потерпілим, які залежать від її оптимальної організації. За оцінками лікарів та вчених, які аналізували причини «превентивної» смертності під час катастроф мирного часу, у потерпілих з травматичними пошкодженнями, які померли в ранньому періоді травматичної хвороби, цей показник можна зменшити на 20-50% за умови усунення зазначених недоліків [4].

Терміном «закрита травма грудної клітки» визначають переломи ребер, ключиці, грудини і грудного відділу хребта, а також пошкодження внутрішніх органів грудної клітки.

Мета дослідження – провести аналіз причин смерті осіб, які загинули внаслідок важкої поєднаної травми грудної клітки і виявити найбільш часті варіанти поєднання пошкоджень різних анатомічних ділянок та їх органів.

Було проведено аналіз 1000 актів судово-медичного дослідження трупів Львівського обласного судово-медичного бюро і встановлено, що у 147 випадках (14,7%) смерть наступила внаслідок закритих травматичних пошкоджень.

В структурі даної травми, спричиненої тупими предметами зі смертельним наслідком, на першому місці була черепно-мозкова травма – 147 потерпілих (100%), як ізольована – 47 випадків (31,9%), так і в поєднанні з травмою грудної клітки, черевної порожнини і кінцівок. Травма грудної клітки виявлена у 100 випадках (68,02%) і займала друге місце серед пошкоджень різних анатомічних ділянок тіла людини.

Згідно 100 актів судово-медичної експертизи загиблих з поєднаною травмою грудної клітки:

 • у 45 трупів (11 водіїв і 34 пасажирів та пішоходів) причиною смерті була важка поєднана травма внаслідок ДТП (дорожньо-транспортних подіях);
 • 37 загиблих травму отримали при падінні з висоти;
 • 9 потерпілих загинули від травм отриманих на залізниці;
 • 9 загиблих – від ударів твердими предметами (табл. 1).

Таблиця 1
Кількість загиблих з поєднаною травмою грудної клітки


Вид травми

Внаслідок ДТП

Падіння з висоти

Травма тупими предметами

Травма на залізниці

Всього

Чоловіки

37

28

8

6

79

Жінки

18

9

1

3

21

Разом

45

37

9

9

100

При всіх видах травми алкогольне сп’яніння виявлено в більшої половини загиблих – 59 потерпілих (47 чоловіків і 12 жінок). В структурі загиблих чоловіки склали 79 осіб і жінки – 21 особу. В порівнянні – кількість загиблих чоловіків майже у 4 рази більша за кількість жінок.

 

Рис 1.
Кількісний розподіл хворих за віком

Середній вік загиблих був в межах 47 років, і коливався від 20 до 80 років. Найбільша кількість загиблих були працездатного віку. У потерпілих з важкою поєднаною травмою грудної клітки виявили супутні пошкодження (табл. 2).

Таблиця 2
Локалізація та кількість пошкоджень анатомічних ділянок та інших органів у загиблих від важкої поєднаної травми грудної клітки


Л    о    к    а    л    і    з    а    ц    і    я

К  і  л  ь   к  і  с  т  ь

Таз

 

20

Хребет

Шийний відділ

5

Грудний відділ

20

Грудина

 

31

Ключиця

 

19

Печінка

 

52

Селезінка

 

15

Кінцівки

Верхні

18

Нижні

31

черепно-мозкова травма

Відкрита травма

38

Закрита травма

62

Серце

 

16

У померлих з важкою поєднаною травмою грудної клітки найчастіше поєднання було з черепно-мозковою травмою (100 випадків), при цьому закрита черепно-мозкова травма виявлена у 62 випадках, а відкрита черепно-мозкова травма – у 38 загиблих.

При черепно-мозковій травмі травму печінки спостерігали у 52 хворих, переломи сегментів кінцівок виявлено у 49 потерпілих, з них у 31 – нижніх кінцівок і 18 – верхніх, при цьому пошкодження нижніх кінцівок з переломами 2-х-3-х сегментів мало місце у 15 потерпілих і в одному випадку верхньої кінцівки.

Переломи грудини констатовано у 31 загиблого, а переломи хребта – у 25, з них переломи грудних хребців – 20 випадків і 5 – шийних. Переломи кісток таза виявлено у 20 загиблих, переломи ключиці – у 19 випадках. Пошкодження селезінки – 15 випадків, у 16 – пошкодження серця, пошкодження аорти – у 8 потерпілих і у 3 загиблих – пошкодження нирок.

Множинні переломи ребер з обох сторін виявлено у 70 загиблих. Правобічні переломи ребер мали місце у 90 осіб, лівобічні – у 83 загиблих. У основній кількості загиблих виявлено переломи від 5 до 10 ребер, як при однобічних, так і при двобічних переломах. Гемоторакс виявлено у 58 потерпілих, у 22 випадках був великий гемоторакс, тотальний – у 9 випадках. Залежності і величини гемотораксу від кількості зламаних ребер нами не виявлено.

Переломи ребер спостерігали приблизно однаково як з правої, так і з лівої сторони. Найчастіше мали місце переломи ребер як однобічні, так і двобічні по передній підпаховій (23) і середньоключичній лініях, які в більшості випадків супроводжувалися переломами ключиці і грудини. Зв'язок пошкоджень пристінкової плеври спостерігався у померлих з однобічними переломами по одній лінії з обох боків і кількістю зламаних ребер більше п’яти по двох і трьох анатомічних лініях.

Загальна кількість загиблих з пошкодженням органів черевної порожнини подана в таблиці 3.
Таблиця 3
Частота пошкоджень внутрішніх органів черевної порожнини у померлих з поєднаною травмою грудної клітки

 

Число спостережень

%

Печінка

52

74,2

Селезінка

15

21,4

Нирка

3

4,2

Разом

70

100

Таким чином, у загиблих з поєднаною травмою грудної клітки:

 • найчастіше спостерігалась закрита та відкрита черепно-мозкова травма (100%);
 • на другому місці – пошкодження органів черевної порожнини (70%);
 • переломи грудини та ключиці виявлено у 50% загиблих;
 • у 49% виявлено пошкодження нижніх та верхніх кінцівок.

На основі проведеного аналізу 1000 актів судово-медичного дослідження трупів зроблено наступні висновки:

 • Смертність внаслідок закритих травматичних пошкоджень становить 14,7%.
 • Із 147 померлих внаслідок закритих травматичних пошкоджень травма грудної клітки виявлена у 100 випадках (68,02%) і займала друге місце серед пошкоджень різних анатомічних ділянок тіла людини.
 • Серед причин отримання важких травм тіла домінують дорожньо-транспортні події.
 • Кількість чоловіків, які загинули внаслідок поєднаних травм, вчетверо перевищує кількість жінок, середній вік загиблих був в межах 47 років, 85% були працездатного віку(20–60 років).

Література

 1. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Травматология. – Москва. «Медпресс-информ», 2005. – 495 с.
 2. Антонюк М.Г. Аналіз летальності при тяжкій закритій торакоабдомінальній травмі //Клінічна хірургія. – 2003. – № 11. – С.26-28.
 3. Гурєв С.О., Шищук В.Д., Мацюк С.В. Стандартизація та уніфікація лікування постраждалих з політравмою на ранньому госпітальному етапі. Суми ВВП «Мрія-1». 2006. – 128 с.
 4. Рощин Г.Г. Тяжка поєднана травма //Автореф. Дис. д.м.н. – Київ. – 2006 . 31 с.

Філь Ю.Я., Філь А.Ю.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»