Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Абсцес нирки і перинефральної клітковини: протокол ведення хворих, 3 частина (моніторування протоколу)

Редакция (додав(-ла) 15 апреля 2011 в 14:08)
Додати статью Роздрукувати

Абсцес нирки і перинефральної клітковини. Код МКХ-10 – N15.1

Моніторування протоколу ведення хворих «Абсцес нирки і перинефральної клітковини»

 1. Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання протоколу
  • збір інформації: про ведення пацієнтів з абсцесом нирки і перинефральної клітковини у лікувально-профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення);
  • аналіз отриманих даних;
  • складання звіту про результати проведеного аналізу;
  • представлення звіту головному позаштатному спеціалісту – урологу МОЗ України.
  • медична документація – карти пацієнта;
  • тарифи на медичні послуги;
  • тарифи на лікарські препарати.
  • Критерії включення і виключення з Протоколу,
  • переліки медичних послуг обов‘язкового і додаткового асортименту;
  • переліки лікарських засобів обов‘язкового і додаткового асортименту
  • наслідки захворювання
  • вартість виконання медичної допомоги по Протоколу і ін.
 2. Моніторування проводиться на всій території України.

  Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ, визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікувально-профілактичний заклад інформується про включення в перелік по моніторуванню ГСТ письмово.

  Моніторування ГСТ включає:

  Вихідними даними при моніторуванні є:

  В разі потреби при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хвороби, амбулаторні карти пацієнтів з абсцесом нирки і перинефральної клітковини і інші документи.

  Карти пацієнта заповнюються в медичних закладах, визначених переліком по моні торуванню, що кварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) передаються в заклад, відповідальний за моніторування, не пізніше чим через 2 тижні після закінчення зазначеного терміну.

  Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової вибірки. Число аналізованих карт моніторингу повинне бути не менше 500 у рік.

  В аналізі в процесі моніторингу входять:

 3. Принципи рандомізації
 4. У даному Протоколі рандомізація (лікувальних закладів , пацієнтів і т.д. ) не передбачена.

 5. Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку ускладнень.
 6. Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли в процесі діагностики і лікування хворих, реєструються в Карті пацієнта.

 7. Порядок виключення пацієнта з моніторингу
  1. про наявність в ГСТ вимог, що наносять шкоду здоров‘ю пацієнтів;
  2. при отриманні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоколу обов‘язкового рівня.
 8. Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості продовження заповнення Карти (наприклад: неявка на лікарський прийом).

  У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за моніторування, з оцінкою про виключення пацієнта з Протоколу.

  Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу

  Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зведень, отриманих при моніторуванні.

  Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:

  Рішення про зміни приймаються головним позаштатним спеціалістом – урологом МОЗ України.

  Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.

 9. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
  1. Як Ви оцінюєте якість життя?
  2. Дуже погано Погано Ні погано, ні добре Добре Дуже добре
   1 2 3 4 5
  3. Наскільки Ви задоволені якістю Вашого життя?
  4. Дуже незадоволений Незадоволений Ні задоволений, ні незадоволений Задоволений Дуже задоволений
   1 2 3 4 5
  5. Наскільки Ви загалом задоволені своїм життям?
  6. Дуже незадоволений Незадоволений Ні задоволений, ні незадоволений Задоволений Дуже задоволений
   1 2 3 4 5
  7. Наскільки Ви загалом задоволені своїм здоров’ям?
  8. Дуже незадоволений Незадоволений Ні задоволений, ні незадоволений Задоволений Дуже задоволений
   1 2 3 4 5
 10. Для оцінки якості життя пацієнта з абсцесом нирки і перинефральної клітковини при виконанні Протоколу використовують аналогову шкалу опитувальника ВООЗ ЯЖ-100:

  «Загальна оцінка якості життя і стану здоров‘я» (в балах)

 11. Критерії оцінки якості життя і стану здоров‘я:
 12. Повна задоволеність якістю життя і станом здоров‘я 20-16 балів

  Відносна задоволеність якістю життя і станом здоров‘я 9-15 балів

  Незадоволеність якістю життя і станом здоров‘я 4-8 балів

 13. Оцінка вартості виконання Протоколу і ціни якості
 14. Клініко-економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних документів.

 15. Порівняння результатів
 16. При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від абсцесу нирки і перинефральної клітковини), показників діяльності медичних закладів (ліжко-день, летальність хворих з абсцесом нирки і перинефральної клітковини).

 17. Порядок формування звіту
 18. У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні результати, отримані при розробці медичних карт, їхній якісний аналіз, висновки, пропозиції по актуалізації Протоколу.

  Звіт представляється Головному спеціалісту-урологу МОЗ України. Матеріали звіту збираються в Українському інституті громадського здоров‘я МОЗ України.

Висновки

В «Протоколі…» представлені сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику і лікування хворих з абсцесом нирки і перинефральної клітковини, які можуть бути нормативними документами системи стандартизації в охороні здоров‘я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Завідуючий кафедри
Доктор мед наук., професор Костєв Ф.І.

Завідуючий урологічним відділенням
МКЛ №10 м. Одеси
Доктор медичних наук, доцент Борисов О.В.

Доцент кафедри урології і нефрології
Кандидат медичних наук, доцент Швець В.Д.

Старший лаборант кафедри Шостак М.В.

Головний позаштатний уролог
МОЗ України Пасечніков С.П.

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»