Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Пошкодження сечівника: протокол надання медичної допомоги, 6 частина (моніторування протоколу)

Редакция (додав(-ла) 23 февраля 2011 в 15:18)
Додати статью Роздрукувати

Пошкодження сечівника. Код МКХ-10 S 37.3

Моніторування протоколу

 1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоколу
  1. Загальна кількість хворих на пошкодження сечівника, які госпіталізовані у відділення на протязі року _______.
  2. Кількість хворих на пошкодження сечівника, яким проведено оперативне втручання ________, (_________) % до усіх.
   1. Кількість хворих на пошкодження сечівника, яким накладений первинний шов сечівника ________, (_________) % до прооперованих.
   2. Кількість прооперованих хворих на пошкодження сечівника, у яких виникли ускладнення, що потребують повторного оперативного втручання ________, (_________) % до прооперованих.
  3. Кількість хворих на пошкодження сечівника, яким виконано контрольне обстеження __________, (_________) % до усіх.
   1. Кількість хворих на пошкодження сечівника, при контрольному обстеженні у яких констатовано погіршення сечопуска _________, (_________) %.
   2. Кількість хворих на пошкодження сечівника, при контрольному обстеженні у яких відмічено позитивний результат оперативного втручання ________, (_________) %.
 2. Вибірка – всі пацієнти, яким проведено консервативне або оперативне лікування з приводу пошкодження сечівника в спеціалізованому урологічному відділенні обласної лікарні, профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України на протязі календарного року.

  Оцінка проводиться за наступними позиціями:

  Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів направляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня наступного року.

 3. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень
 4. Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз ставиться на основі даних об'єктивного огляду, даних лабораторних досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, урофлоуметрії, при цьому враховується прохідність сечівника, наявність залишкової сечі, наявність запального процесу, наявність стриктур, облітерації, сечових нориць, імпотенції, гнійного виділення з післяопераційної рани, сечової нориці.

  Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (уретрографія), урофлоуметрії, УЗД та лабораторними методами.

  Ускладнення, що розвинулись в стаціонару реєструються.

 5. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення змін до нього
  1. про наявність в наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог, які наносять шкоду здоров'ю пацієнта;
  2. при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов'язкових вимог протоколу.
 6. Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу даних, отриманих при моніторуванні.

  Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги "Пошкодження сечівника" проводиться в випадку отримання інформації:

  Зміни в наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін в цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони здоров'я України згідно чинного законодавства.

 7. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
 8. Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги "Пошкодження сечівника" проводиться за міжнародним індексом QOL.

  Quality of  life due to urinary symptoms
  Оцінка хворим якості життя в відношенні стану сечовипускання Дуже задоволений Задоволений В основному задоволений Між задоволений та не задоволений В основ-ному не задоволений Не задоволений Нестерпно
  1. Як би Ви віднеслись до того, що Вам до кінця життя доведеться мати такі проблеми з сечовипусканням, як в цей час? 0 1 2 3 4 5 6
  Індекс оцінки якості життя QOL =
 9. Оцінка вартості протоколу
 10. Клініко-економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних документів.

 11. Література за профілем протоколу
  1. Вайнберг З.С. Неотложная урология. – М.: Московский рабочий, 1997. – 206 с.
  2. Возіанов О.Ф., Люлько О.В. Урологія К.: Вища школа, 1993. – 711с.
  3. Возианов А.Ф., Люлько А.В. Атлас-руководство по урологии: В 3 т. – 2-е изд., перер. и дополн. – Днепропетровск: РИА Днепр-VAL, 2001.
  4. Люлько А.В., Люлько А.А., Удовицкий Ю.И. и др. Неотложная урология и нефрология. – К.: Здоровье, 1996. – 288 с.
  5. Ярош Н.П. Методичні підходи до розробки протоколів надання медичної допомоги населенню (методичні рекомендації). – Київ, 2003. – 15с.
  6. Кудрявцев Л.А. Оперативные методы лечения последствий травм уретры. – Самара, 1993.
  7. Русаков В.И. Хирургия мочеиспускательного канала. – Ростов-на-Дону: „Феникс”, 1998.

Головний позаштатний фахівець МОЗ України за спеціальністю ”урологія”, доктор мед. наук, проф. С.П.Пасєчніков

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»