Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Травма яєчка і його придатка: протокол надання медичної допомоги, 2 частина (закриті травми яєчка і його придатка без порушення їх цілісності)

Редакция (додав(-ла) 30 марта 2011 в 12:59)
Додати статью Роздрукувати

Травма яєчка і його придатка. Код МКХ-10 (S 37.8)

Вимоги до протоколу ведення хворих на закриті травми яєчка і його придатка без порушення їх цілісності

 1. Модель клінічного випадку
 2. В стандарт лікування можуть бути включені хворі на забій яєчка та його придатка.

 3. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій
 4. Хворі на забій яєчка та його придатка без порушення їх цілісності скаржаться на тупий біль, збільшення яєчка у розмірах. Для легких забоїв яєчок і придатків характерний гострий біль, яєчко дещо збільшене, напружене, болісне при пальпації, набуває щільноеластичної консистенції.

  Діагностика. Анамнестичні дані та фізікальні методи діагностики можуть дати інформацію для попереднього діагнозу. Виконують ультразвукове дослідження калитки.

  Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові знаходяться в межах норми, а при розвитку орхоепідидиміту з’являються запальні зміни: лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ.

 5. Умови в яких повинна надаватись медична допомога
 6. Медична допомога, регламентована в даному протоколі повинна надаватись в стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні, андрологічні.

  Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення районних, міських та обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

  Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворювання, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

 7. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту
  • загальний аналіз крові,
  • загальний аналіз сечі;
  • УЗД органів калитки.
 8. Обстеження:

  Лікування консервативне. При забоях яєчка і інтратестикулярних гематомах невеликих розмірів і придатка хворим призначають постільний режим, носіння щільно прилягаючих плавок, аналгетики і гемостатичні засоби, холод на ділянку калитки. Для попередження розвитку аутоімунних порушень та подальшої атрофії яєчка призначаються аскорутин (кверцетин), токоферола ацетат. Через тиждень після травми призначають теплові процедури. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних обстежень (огляд та спермограма) 1 раз на рік.

 9. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту
 10. Не виконуються.

 11. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернативних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, економічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів діагностики і лікування
  • розвиток орхоепідидиміту;
  • розвиток водянки яєчка;
  • прогресування атрофії яєчка.
 12. При наявності у хворого скарг на болі в яєчку, збільшенні його у розмірах, хворим проводиться фізікальне обстеження, УЗД органів калитки, лабораторні аналізи. В випадку непідтвердження діагнозу травми яєчка та його придатка виконуються діагностичні заходи, направлені на встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно.

  При встановленні діагнозу травми яєчка та його придатка без порушення його цілісності хворому рекомендується провести контрольне обстеження через 6 міс та через 1 рік. При відсутності даних за розвиток атрофії яєчка та олігоспермію – динамічне спостереження.

  У випадку зниження функції яєчка – проведення консервативного лікування, направленого на збереження генеративної та гормональної функції яєчка. При прогресуванні атрофічних явищ яєчка – оперативне лікування за згодою пацієнта: видалення атрофованого яєчка.

  Можливі ускладнення:

 13. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування, рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень
 14. Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток атрофії яєчка та прогресування олігозооспермії – пропонується проведення оперативного лікування (видалення атрофованого яєчка).

 15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
 16. Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування патологічного процесу не визначається.

 17. Рекомендації щодо подальшого в разі необхідності надання медичної допомоги хворому
 18. В разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікування або оперативного втручання.

 19. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
 20. Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.

 21. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації
 22. При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостереження за хворими на травму яєчка та його придатка без порушення його цілісності спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не передбачені.

 23. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
 24. Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка».

  Пацієнт ______________________________________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування травми сечоводу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення лікування.

  Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка».

  Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання медичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря можуть призвести до ускладнень.

  Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

  Пацієнт мав нагоду задати будь-які запитання, що стосуються протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка» і отримав на них вичерпні відповіді.

  Бесіду провів лікар ____________________________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) „____”__________________ 200__р.

  Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка», про що підписався власноручно __________________________________________, (підпис пацієнта) що засвідчують присутні при бесіді ___________________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка) __________________________________________________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка) „____”__________________ 200__р.

 25. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини
  1. Травма яєчка та його придатка супроводжується крововиливами у паренхіму яєчка, що може призводити до порушення функції його – безплідності та імпотенції.
  2. Несвоєчасне лікування травми яєчка та його придатка без порушення його цілісності може призвести до розвитку запалення в ньому, гострої водянки яєчка, що може призводити до порушення функції його, аж до повної його втрати.
  3. При встановленому діагнозі травми яєчка та його придатка без порушення його цілісності лікувальна тактика полягає у призначенні знеболювальних засобів, антибіотиків та препаратів, які запобігають розвиткові атрофії яєчка, а також теплові процедури. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних обстежень через 6 міс та через рік в умовах поліклініки.
  4. Можливі наслідки відмови від лікування: розвиток орхоепідидиміту, розвиток водянки яєчка, прогресування атрофії яєчка, зниження генеративної функції яєчка, розвиток безплідності.
 26. Правила зміни вимог до виконання протоколу
 27. Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації в фахових виданнях науково-обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми яєчка та його придатка.

 28. Вартісні характеристики протоколу
 29. Вартісні характеристики визначаються згідно вимогам нормативних документів.

Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на травму яєчка та його придатка без порушення його цілісності

Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на травму яєчка та його придатка без порушення його цілісності

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»