Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Травма яєчка і його придатка: протокол надання медичної допомоги, 5 частина (моніторування протоколу)

Редакция (додав(-ла) 30 марта 2011 в 13:14)
Додати статью Роздрукувати

Травма яєчка і його придатка. Код МКХ-10 (S 37.8)

Моніторування протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка»

 1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка»
  1. Загальна кількість хворих на приводу травми яєчка та його придатка, які госпіталізовані у відділення на протязі року _______.
  2. Кількість хворих на приводу травми яєчка та його придатка, яким проведено оперативне втручання ________, (_________) % до усіх.
   1. Кількість хворих на приводу травми яєчка та його придатка, яким проведені операції на яєчку та його придатку ________, (_________) % до прооперованих.
   2. Кількість хворих на приводу травми яєчка та його придатка, яким проведено орхектомію ________, (_________) % до прооперованих.
   3. Кількість прооперованих хворих на приводу травми яєчка та його придатка, у яких виникли ускладнення, що потребують повторного оперативного втручання ________, (_________) % до прооперованих.
  3. Кількість хворих на приводу травми яєчка та його придатка, яким виконано контрольне обстеження __________, (_________) % до усіх.
   1. Кількість хворих на приводу травми яєчка та його придатка, при контрольному обстеженні у яких констатовано погіршення функції яєчка _________, (_________) %.
   2. Кількість хворих на приводу травми яєчка та його придатка, при контрольному обстеженні у яких відмічено позитивний результат оперативного втручання ________, (_________) %.
 2. Вибірка – всі пацієнти, яким проведено консервативне лікування, оперативне втручання або контрольне обстеження з приводу травми яєчка та його придатка в спеціалізованому урологічному відділенні районної, міської чи обласної лікарні, профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України на протязі календарного року.

  Оцінка проводиться за наступними позиціями:

  Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів направляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня наступного року.

 3. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень
 4. Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних досліджень, УЗД, при цьому враховується функція яєчка з боку ураження, наявність гнійного виділення з післяопераційної рани.

  Діагноз підтверджується лабораторними методами (мікроскопічне, бактеріологічне дослідження, спермограма).

  Ускладнення, що розвинулись в стаціонарі реєструються.

 5. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення змін до нього
  1. про наявність в наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог, які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
  2. при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових вимог протоколу.
 6. Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу даних, отриманих при моніторуванні.

  Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка» проводиться в випадку отримання інформації:

  Зміни в наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін в цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.

 7. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
 8. Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка» проводиться за міжнародним індексом QOL.

  Quality of  life due to urinary symptoms
  Оцінка  якості життя хворим в відношенні стану яєчок Дуже задоволений Задоволений В основному задоволений Між задоволений та не задоволений В основному не задоволений Не задоволений Нестерпно
  1. Як би Ви віднеслись до того, що Вам до кінця життя доведеться мати такі проблеми з яєчками, як в цей час? 0 1 2 3 4 5 6
  Індекс оцінки якості життя QOL =
 9. Оцінка вартості протоколу
 10. Клініко-економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних документів.

 11. Література за профілем протоколу
  1. Вайнберг З.С. Неотложная урология. – М.: Московский рабочий, 1997. – 206 с.
  2. Возіанов О.Ф., Люлько О.В. Урологія К.: Вища школа, 1993. – 711с.
  3. Возианов А.Ф., Люлько А.В. Атлас-руководство по урологии: В 3 т. – 2-е изд., перер. и дополн. – Днепропетровск: РИА Днепр-VAL, 2001.
  4. Кирпатовский И.Д. Очерки по хирургической андрологии. – М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1989. – 125 с.
  5. Лопаткин Н.А., Шевцов И.П. Оперативная урология. – Л.: Медицина, 1986. – 480 с.
  6. Люлько А.В., Романенко А.К., Серняк П.С. Повреждения органов мочеполовой системы. – К.: Здоровья, 1981. – 256 с.
  7. Люлько А., Минков Н., Цветков Д. Основы хирургической андрологии. – К.: Здоровье, 1993. – 328 с.
  8. Люлько А.В., Люлько А.А., Удовицкий Ю.И. и др. Неотложная урология и нефрология. – К.: Здоровье, 1996. – 288 с.
  9. Орел С.Г., Горячев И.А. Повреждения мошонки и ее органов // Повреждения органов мочеполовой системы. – Л., 1972. – С. 178-195.
  10. Попик Г.В., Глухарев А.Г., Харитонов Н.Н. Неотложная помощь при закрытой травме мошонки и ее органов // Специализированная медицинская помощь при боевой патологии. – М., 1991. – С. 123-125.
  11. Пытель Ю.А., Золотарев И.И. Повреждения наружных половых органов // Неотложная урология. – М., 1985. – С. 234-238.
  12. Руководство по андрологии / Под ред. О.Л. Тиктинского. – Л.: Медицина, 1990. 414 с.
  13. Сергиенко Н.Ф., Гнилорыбов В.Г., Никифоров В.Ю. Огнестрельные ранения и повреждения мошонки и ее органов // Специализированная медицинская помощь при боевой патологии. – М., 1991. – С. 95-96.
  14. Ткачук В.Н., Тарасов Н.И., Каримов Ш.М., Аманназаров А. Закрітіе повреждения мошонки и ее органов. – Ашгабад: Ілім, 1992. – 130 с.
  15. Ярош Н.П. Методичні підходи до розробки протоколів надання медичної допомоги населенню (методичні рекомендації). – Київ, 2003. – 15с.
  16. Bhandary P., Abbitt P.L., Watson L. Ultrasound diagnosis of testicular rupture // J. Clin. Ultrasound. – 1992. – V.20. – P. 436-438.
  17. Cass A.S., Luxenberg M. Testicular injuries // Urology. – 1991. – V.37. – P. 528-530.

Головний позаштатний фахівець МОЗ України за спеціальністю «урологія», завідувач відділу запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів Інституту урології АМН України, доктор мед. наук, проф. С.П.Пасєчніков

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»