Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Пошкодження сечівника: протокол надання медичної допомоги, 2 частина (непроникаючі пошкодження сечівника)

Редакция (додав(-ла) 23 февраля 2011 в 13:37)
Додати статью Роздрукувати

Пошкодження сечівника. Код МКХ-10 – S 37.3

Вимоги до протоколу ведення хворих на закриті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника

 1. Модель клінічного випадку
 2. В стандарт лікування можуть бути включені хворі на закрите та ятрогенне непроникаюче пошкодження сечівника.

 3. Ознаки і критерії діагностики захворювання
 4. При непроникаючому пошкодженні сечівника клінічні прояви залежать від пошкодження шару стінки сечівника: при травматизації внутрішнього шару відмічається уретрорагія, біль при сечопуску; при пошкодженні зовнішнього та інтерстиційного шару може спостерігатися набряк в зоні травми, біль при сечопуску, але уретрорагія відсутня.

  При уретрографії затікання контрасту немає.

  При ятрогенному непроникаючому пошкодженні сечівника є зв'язок з попереднім введенням катетера, бужа чи цистоскопа, або проведенням висхідної уретрографії (уретро-венозний рефлюкс).

  Діагноз закритого та ятрогенного непроникаючого пошкодження сечівника встановлюють на підставі скарг хворого, результатів огляду, даних висхідної уретрографії.

 5. Умови в яких повинна надаватись медична допомога
 6. Медична допомога, регламентована в даному протоколі повинна надаватись в стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні.

  Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, обласних лікарень, урологічні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

  Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика пошкодження сечівника та проведення адекватного лікування.

 7. Перелік і обсяг медичних послуг обов'язкового асортименту
  • загальний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
  • висхідна уретрографія.
 8. Обстеження:

  Лікування. У хворих з непроникаючим пошкодженням сечівника ефективна консервативна терапія: спокій, холодні компреси, антибіотики. Через 7-8 діб після травми призначають теплові процедури і розсмоктувальні засоби, імуномодулятори, антиоксиданти.

 9. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту
  • оглядова рентгенографія кісток таза;
  • оглядова, екскреторна урографія;
  • огляд хірурга та травматолога;
  • бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибактеріальних препаратів.
 10. При підозрі на перелом кісток таза або розвитку запальних ускладнень травми сечівника необхідно виконати:

 11. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернативних технологій, безпеки для здоров'я, можливих ускладнень, економічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів діагностики і лікування.
  • оглянути хворого та зібрати анамнез (травма, біль, уретрорагія, набряк промежини й калитки, попереднє введення катетеру, бужа чи цистоскопу, або проведення висхідної уретрографії);
  • загальний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • оглядова рентгенографія кісток тазу (відсутність перелому кісток тазу);
  • УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів (без патології);
  • висхідна уретрографія (прохідність сечівника, немає затікання рентгенконтрастної речовини в прилеглі тканини, може бути уретро-венозний рефлюкс);
  • огляд хірурга та травматолога (пошкодження кісток та інших органів не має);
 12. При зверненні хворого з підозрою на пошкодження сечівника слід виконати:

  По отриманних даних виставити діагноз: Закрите чи ятрогенне непроникаючє пошкодження сечівника.

  Показане проведення консервативної терапії.

  Можливі ускладнення пошкождення сечівника: сечова гарячка, гострий уретрит, гостра затримка сечі, уросепсис.

 13. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування, рівня і типу закладу охорони здоров'я, профілю відділень.
 14. Для лікарень, в структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень, об'єм достатньої медичної допомоги становить: проведення консервативної терапії, консультація уролога.

  У разі виникнення ускладнень необхідне переведення у профільне урологічне відділення.

  В лікарнях, які мають спеціалізовані урологічні відділення та досвідченних урологів, об'єм достатньої медичної допомоги становить: проведення консервативної терапії.

 15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
 16. Відновлення сечопуску після консервативної терапії, та відсутність запалення.

 17. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому (в разі необхідності).
 18. Подальшої медичної допомоги не потребує.

 19. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
 20. Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.

 21. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації
 22. Після проведення консервативного лікування спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не передбачені.

 23. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
 24. Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної допомоги "Пошкодження сечівника"

  Пацієнт-______________________________________________________ (Прізвище, ім'я, по батькові) отримав роз'яснення з приводу діагностики, протікання та лікування пошкодження сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення лікування.

  Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання медичної допомоги "Пошкодження сечівника".

  Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання медичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря можуть призвести до ускладнень.

  Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

  Пацієнт мав нагоду задати будь-які запитання, що стосуються протоколу надання медичної допомоги "Пошкодження сечівника" і отримав на них вичерпні відповіді.

  Бесіду провів лікар ____________________________________________ (Прізвище, ім'я, по батькові) "____"__________________ 200__р.

  Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги " Пошкодження сечівника ", про що підписався власноручно __________________________________________ (підпис пацієнта), що засвідчують присутні при бесіді ___________________________________ (Прізвище, ім'я, по батькові, підпис свідка) __________________________________________________________________ (Прізвище, ім'я, по батькові, підпис свідка).

  "____"__________________ 200__р.

 25. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини
  1. Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілосності сечовипускного каналу у разі дії травмуючого агенту. Закриті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника – гостра патологія, яка потребує спеціальної допомоги в стаціонарних умовах.
  2. При встановленому діагнозі закрите чи ятрогенне непроникаюче пошкодження сечівника лікувальна тактика полягає у проведенні консервативної терапії. Обсяг медичної допомоги та необхідне консервативне лікування визначає уролог чи хірург (при відсутності уролога).
  3. Можливі наслідки відмови від лікування: сечова гарячка, гостра затримка сечі, уросепсис.
 26. Правила зміни вимог до виконання протоколу
 27. Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації в фахових виданнях науково-обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку пошкоджень сечівника.

 28. Вартісні характеристики протоколу
 29. Вартісні характеристики визначаються згідно вимогам нормативних документів.

Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на закриті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника.

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»