Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Абсцес нирки і перинефральної клітковини: протокол ведення хворих, 2 частина (вимоги до протоколу)

Редакция (додав(-ла) 15 апреля 2011 в 14:06)
Додати статью Роздрукувати

Абсцес нирки і перинефральної клітковини. Код МКХ-10 – N15.1

Абсцес нирки і перинефральної клітковини: вимоги до протоколу ведення хворих

 1. Модель клінічного випадку:
 2. хворий – абсцес нирки, абсцес перинефральної клітковини
  ускладнення- прорив абсцесу в черевну порожнину, в плевральну порожнину, сепсіс

 3. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта:
  • пацієнти з абсцесом нирки, пацієнт з абсцесом перинефральної клітковини
  • стан хворого, що задовольняє критеріям й ознакам діагностики даної моделі пацієнта.
 4. Клінічні симптоми: гострий початок, лихоманка, озноб, біль в поперековій ділянці на стороні ураження.

  Порядок включення пацієнта до протоколу «Абсцес нирки і перинефральної клітковини»:

 5. Вимоги до амбулаторно-поліклінічної діагностики
 6. Назва Кратність виконання
  Обов‘язкові
  Збір анамнезу і скарг Одноразово, при першому зверненні
  Загальний аналіз крові Одноразово, при першому зверненні
  Загальний аналіз сечі Одноразово, при першому зверненні
  Вимір АТ Одноразово, при першому зверненні
  УЗД Одноразово, при першому зверненні
  Факультативні
  Креатинин і сечовина в сироватці крові Одноразово, при першому зверненні
 7. Характеристика алгоритмів і особливості виконання амбулаторно-поліклінічної діагностики:
  • об‘єктивне обстеження включає: збір анамнезу і скарг, огляд хворого і пальпація нирок;
  • УЗД: визначаються ділянки нирки або перинефральної клітковини з нерівномірним зниженням щільності ниркової тканини;
  • загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зміщення формули крові вліво;
  • загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія (при обструкції відсутні);
  • креатинин і сечовина в сироватці крові: підвищення їх при погіршенні функції нирок
 8. Вимоги до амбулаторно-поліклінічного лікування:
  • не проводиться; всі хворі потребують невідкладної госпіталізації в хірургічне відділення ЦРБ з залученням уролога ЦЕМД і МК, спеціалізовані урологічні відділення (заклади).
 9. Вимоги до стаціонарної діагностики:
 10. Назва Кратність виконання
  Обов‘язкові
  Збір анамнезу і скарг Одноразово, при госпіталізації
  Вимір АТ По потребі, в динаміці
  УЗД По потребі, в динаміці
  Загальний аналіз крові По потребі, в динаміці
  Загальний аналіз сечі По потребі, в динаміці
  Дослідження  осадку сечі за методом Нечипоренко По потребі, в динаміці
  Креатинині сечовина По потребі, в динаміці
  Глюкоза крові По потребі, в динаміці
  Групи крові  та резус-фактор Одноразово, при госпіталізації
  Коагулограма (протромбіновий індекс, протяжність кровотечі, час звертання крові) По потребі, в динаміці
  Білірубін та трансамінази в сироватці крові По потребі, в динаміці
  Рентгенографія органів грудної клітки Одноразово, при госпіталізації
  ЕКГ По потребі, в динаміці
  Оглядова і екскреторна  урографія Одноразово, при госпіталізації
  Бактеріологічне дослідження сечі з визначенням антибіотикограми одноразово
  Факультативні
  КТ одноразово
 11. Характеристика алгоритмів і особливості виконання стаціонарної діагностики
  • алгоритм оглядова і видільна урографія: визначається викривлення хребта в бік ураження й відсутність тіні поперекового м‘язу на цьому боці, стиснення або розсовування чашок нирки;
  • алгоритм УЗД нирок: виявляється порожнина, яка містить рідину неоднакової щільності (гній);
  • алгоритм КТ нирок – дає більш цінні відомості, якщо поєднується з введенням рентген-контрастної речовини. Абсцес нирки визначається у вигляді зони зниженого накопичення контрастної речовини в тканині нирки.
  • алгоритм динамічної сцинтиграфії – виявляє безсудинне об‘ємне утворення на місці абсцесу
  • алгоритм радіоізотопної радіоренографії – свідчить про нормальний функціональний стан нирок
  • алгоритм ниркової ангіографії – виявляє безсудинну ділянку в нирці в зоні абсцесу.
 12. УЗД і КТ найбільш інформативні

  При потребі і наявності технологічних можливостей додатково можуть виконуватись:

 13. Вимоги до стаціонарного лікування
 14. Хірургічне втручання направлене на спорожнення абсцесу, дренування його, а в разі потреби і нирки. Поряд з цим антибактеріальна, згідно до антибіотикограми, і дезінтоксикаційна терапія. Більш раціональна пункція і дренування абсцесу під УЗД або КТ наведенням. Периренальні абсцеси доцільно дренувати невідкладно і широко.

  Нефректомія показана лише при значній деструкції нирки або при повній втраті функції нирки.

 15. Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації:
  • хворий вважається непрацездатним до ліквідації ознак активного запального процесу;
  • обмежено працездатний до нормалізації функції нирки;
  • санаторно-курортне лікування не раніше 6 місяців після операції;
  • диспансеризація:
   • аналіз крові, аналіз сечі 1 раз на три місяці – лікар дільничної лікарні, хірург ЦРБ, сімейний лікар міської поліклініки;
   • УЗД нирок, бактеріологічне дослідження сечі – по потребі, але не менше 1 разу на півроку – уролог міської поліклініки.
 16. Вимоги до догляду за пацієнтом і допоміжні процедури:
  • при наявності нефростоми.
 17. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
 18. Додаток до медичної карти №________

  Згода пацієнта на запропонований план лікування

  Я____________________________________________________________

  Одержав роз‘яснення з приводу діагнозу абсцесу нирки і перинефральної клітковини, одержав інформацію: про особливості перебігу захворювання, ймовірної тривалості лікування, про ймовірний прогноз захворювання.

  Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу №______, дані повні роз‘яснення про характер, ціль і тривалість можливих несприятливих ефектів діагностичних процедур, а також у тім, що маю я робити під час їх проведення.

  Я сповіщений про необхідність дотримувати режим у ході лікування, регулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про будь-яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь-яких не прописаних препаратів (наприклад: лікування застуди, грипу, головного болю і т.п.). Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому препарату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негативно позначаться на стані здоров‘я.

  Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмовленні від лікування.

  Я мав можливість задати будь-які питання, що мене цікавлять стосовно стану мого здоров‘я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні відповіді.

  Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про їхню зразкову вартість.

  Бесіду вів лікар___________________(підпис лікаря) „____”_____________20___р.

  Пацієнт погодився з запропонованим планом лікування, у чому розписався власноручно________________(підпис пацієнта)

  Чи розписався його законний представник____________(підпис законного представника)

  Чи що засвідчують присутні при бесіді______________(підпис лікаря)_____________________(підпис свідка).

  Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому розписався власноручно________________(підпис пацієнта),

  Чи розписався його законний представник__________(підпис законного представника),

  Чи що засвідчують присутні при бесіді_____________(підпис лікаря),_______________________(підпис свідка).

 19. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини
  • строге виконання плану диспансерного нагляду.
 20. Правила зміни вимог до виконання протоколу
  • при відсутності ознак абсцесу нирки і перинефральної клітковини (за даними діагностичних досліджень) формується нова діагностична концепція;
  • при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення додаткових діагностично-лікувальних заходів, при відсутності абсцесу нирки і перинефральної клітковини, пацієнт переходить до Протоколу ведення хворого з відповідним /виявленим захворюванням чи синдромом.
 21. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
 22. Найменування результату Частота розвитку Критерії ознаки Приблизний час досягнення результату
  одужання 90% і більше Заживання рани первинним натягом, відсутність дренажів, нормалізація показників крові, відсутність бактеріурії, задовільний стан хворого 18-20 днів
  Післяопераційні ускладнення Заживання рани вторинним натягом - до 30%, загострення запальних процесів –до 40% Розходження країв рани, лейкоцитоз, лейкоцитурія, бактеріурія 35-36 днів
  Рецидив абсцесу Рідко, до 4% Синдром інтоксикації  
  Характеристика можливих результатів Летальність до 10%    
 23. Вартісні характеристики протоколу
 24. Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних документів

Графічна схема виконання протоколу ведення хворих «Абсцес нирки і перинефральної клітковини»

Графічна схема виконання протоколу ведення хворих Абсцес нирки і перинефральної клітковини

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»