вход на сайт

Войти Зарегистрироваться

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Выбор направления медицины

Информационный блок

Новое на портале

Размер текста
Aa Aa Aa

Діяльність обласного відділення торакальної хірургії Ужгородської лікарні

Редакция портала (добавил(а) 29 апреля 2010 в 16:07)
Добавить статью Распечатать

Інтерв’ю з доцентом і завідувачем торакального відділу Ужгородської міської лікарні, головним торакальним хірургом Закарпатської області Келеменем Ігорем Ярославовичем.

Рівень надання медичної допомоги в регіоні багато в чому залежить від особистості лідера – завідуючого. Саме таким спеціалістом з «великої літери» є торакальний хірург, доцент Ужгородського державного медичного університету, головний торакальний хірург Закарпатської області – Келемен Ігор Ярославович. Саме завдяки його безпосередній кропіткій праці було відкрито обласне відділення торакальної хірургії на базі міської клінічної Ужгородської лікарні. А зараз я би хотів представити бесіду з завідувачем відділення – Ігорем Ярославовичем.

Запитання: Коли було відкрито відділення і які основні завдання вирішувались при цьому?

Відповідь: У Закарпатській області до 2008 р. не було єдиного відділення торакальної хірургії загального профілю. Існувало відділення торакальної хірургії на базі фтизіатричного диспансеру. Це відділення на 30 ліжок залишилось у складі об’єднаного територіального медичного центру «Фтизіатрія». За наказом Михайла Івановича Турянчика, який на той час був начальником головного управління охорони здоров’я, було створене відділення загального профілю, яке відкрилось 3 грудня 2008 року на 25 ліжок. Основні напрямки діяльності – надання спеціалізованої допомоги при травмі грудної клітки, онкопатологія, гнійні захворювання легень і плевральної порожнини. Виконуємо майже всі операції на органах грудної клітки. Пацієнти з туберкульозом легень цілеспрямовано скеровуються у відділення фтизіохірургії. Обсяг оперативних втручань – всі операції на легенях – пульмонектомії, лобектомії, комбіновані і пластичні лобектомії, операції на трахеобронхіальному дереві – циркулярна резекція трахеї при стенозуючих процесах різного ґенезу (після трахеостом, при пухлинах), виконуються резекції біфуркації трахеї, операції на стравоході з заміною частини стравоходу шлунком або кишкою, загрудинна товстокишкова пластика стравоходу. Надаємо ургентну допомогу при травмі грудної клітки. Виконуємо пластики килеподібної деформації грудної клітки за нашою розробкою: пересікається деформована грудина під різними кутами, вирівнюється перша, і після пересікання реберних хрящів – фіксуємо швами кісткову частину металевими спицями. Так утворюється нова форма. Мінімальний вік оперованих пацієнтів – не менше 25 років, коли повністю сформована грудина.

Запитання: Які результати даного оперативного втручання?

Відповідь: За цією методикою прооперовано шість пацієнтів з позитивним результатом. У більшості випадків – це вроджена патологія.

Запитання: Можна просити, коли буде патент – представити дану методику на порталі «Країна лікарів»?

Відповідь: Ми із задоволенням надамо дану методику, тим більше, з патентного пошуку у зарубіжній та нашій літературі подібних методів не описано.

Запитання: З чого почалася ваша робота по пластиці грудної клітки?

Відповідь: До нас звернувся молодий чоловік, який мав фізичну ваду – деформацію грудної клітки. Від відчаю він був згоден на будь-які операції. Ми уважно зважили наші можливості, ретельно обдумали план і хід операції. Після цього було успішно виконано пластику грудини.

Запитання: Що робиться конкретно по пластиці трахеї?

Відповідь: Виконується стандартна операція – циркулярна резекція трахеї. Видаляється звужена ділянка трахеї (у нашій практиці було резековано до 8 кілець) з накладанням анастомозу «кінець в кінець». Були випадки резекції біфуркації трахеї при пухлинах нижніх ділянок з переходом на каріну. Правобічним торакотомним доступом була виконана циркулярна резекція трахеї з циркулярною резекцією головних бронхів. Методику розробила, світлої пам’яті, проф. Авілова Ольга Матвіївна, мій вчитель.

Запитання: Чи при даних пухлинах біфуркації трахеї були уражені магістральні судини: легеневі вени і артерії, порожниста вена, аорта?

Відповідь: При центральних пухлинах не було випадків із ураженням магістральних судин. Перед проведенням вищезазначених операцій ми обов’язково проводимо ендоскопічне обстеження межистіння, стравоходу, і звичайно, комп’ютерну томографію. Ми контрастуємо судини на предмет можливого їх пухлинного ураження.

Запитання: Що проводиться відносно пластичних операцій на легенях?

Відповідь: Наприклад, при пухлині верхньочасткового бронху з переходом на головний, ми виконуємо резекцію ураженого бронху зі збереженням життєздатної легені. Стандартно при даній патології виконується пульмонектомія. Це теж розробка проф. Авілової Ольги Матвіївни. Суть операції – циркулярна резекція головного і проміжного бронху. Я хотів би наголосити, що все, що ми виконуємо – це завдяки навчанню в клініці проф. Авілової Ольги Матвіївни.

Запитання: Пластика стравоходу – що виконується?

Відповідь: Ми виконуємо два види операцій при онкопатології стравоходу. Торакоабдомінальний лапаротомний доступ – із резекцією стравоходу. Патологія нижньої третини стравоходу і середньої третини стравоходу – це пластика шлунком. Операція Люіс. Операції в верхній третині стравоходу при злоякісних новоутворах ми не проводимо (як і в Європі), тому що тривалість виживання після таких операцій – до 2-х місяців. Обов’язково в передопераційному періоді – променева терапія, з подальшим оперативним втручанням.

Запитання: Які відеоторакоскопічні операції виконуються?

Відповідь: Всі спонтанні пневмоторакси ми лікуємо тільки відеоторакоскопічно. При ексудативних плевритах неясного ґенезу, лімфаденопатіях межистіння ми також виконуємо відеоторакоскопію. Особливо ефективна дана методика при мезотеліомі плеври.

Запитання: Чи займаєтеся Ви хірургічним лікуванням діафрагми?

Відповідь: При розривах і релаксації діафрагми – ми проводимо лікування. Пластику діафрагми виконуємо при діафрагмальній килі.

Запитання: Що проводиться при злоякісних новоутворах грудної клітки?

Відповідь:При остеосаркомах грудної клітки ми виконуємо резекцію ребер з резекцією уражених м’язів з пластикою синтетичною сіткою.

Спілкування з цією доброзичливою людиною справило на мене незабутнє враження. Є ще лікарі, які закохані у свою професію, і таким спеціалістом, безсумнівно, є Келемен Ігор Ярославович.

Правовая информация: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»