Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Діяльність обласного відділення торакальної хірургії Ужгородської лікарні

Редакция портала (додав(-ла) 29 апреля 2010 в 16:07)
Додати статью Роздрукувати

Інтерв’ю з доцентом і завідувачем торакального відділу Ужгородської міської лікарні, головним торакальним хірургом Закарпатської області Келеменем Ігорем Ярославовичем.

Рівень надання медичної допомоги в регіоні багато в чому залежить від особистості лідера – завідуючого. Саме таким спеціалістом з «великої літери» є торакальний хірург, доцент Ужгородського державного медичного університету, головний торакальний хірург Закарпатської області – Келемен Ігор Ярославович. Саме завдяки його безпосередній кропіткій праці було відкрито обласне відділення торакальної хірургії на базі міської клінічної Ужгородської лікарні. А зараз я би хотів представити бесіду з завідувачем відділення – Ігорем Ярославовичем.

Запитання: Коли було відкрито відділення і які основні завдання вирішувались при цьому?

Відповідь: У Закарпатській області до 2008 р. не було єдиного відділення торакальної хірургії загального профілю. Існувало відділення торакальної хірургії на базі фтизіатричного диспансеру. Це відділення на 30 ліжок залишилось у складі об’єднаного територіального медичного центру «Фтизіатрія». За наказом Михайла Івановича Турянчика, який на той час був начальником головного управління охорони здоров’я, було створене відділення загального профілю, яке відкрилось 3 грудня 2008 року на 25 ліжок. Основні напрямки діяльності – надання спеціалізованої допомоги при травмі грудної клітки, онкопатологія, гнійні захворювання легень і плевральної порожнини. Виконуємо майже всі операції на органах грудної клітки. Пацієнти з туберкульозом легень цілеспрямовано скеровуються у відділення фтизіохірургії. Обсяг оперативних втручань – всі операції на легенях – пульмонектомії, лобектомії, комбіновані і пластичні лобектомії, операції на трахеобронхіальному дереві – циркулярна резекція трахеї при стенозуючих процесах різного ґенезу (після трахеостом, при пухлинах), виконуються резекції біфуркації трахеї, операції на стравоході з заміною частини стравоходу шлунком або кишкою, загрудинна товстокишкова пластика стравоходу. Надаємо ургентну допомогу при травмі грудної клітки. Виконуємо пластики килеподібної деформації грудної клітки за нашою розробкою: пересікається деформована грудина під різними кутами, вирівнюється перша, і після пересікання реберних хрящів – фіксуємо швами кісткову частину металевими спицями. Так утворюється нова форма. Мінімальний вік оперованих пацієнтів – не менше 25 років, коли повністю сформована грудина.

Запитання: Які результати даного оперативного втручання?

Відповідь: За цією методикою прооперовано шість пацієнтів з позитивним результатом. У більшості випадків – це вроджена патологія.

Запитання: Можна просити, коли буде патент – представити дану методику на порталі «Країна лікарів»?

Відповідь: Ми із задоволенням надамо дану методику, тим більше, з патентного пошуку у зарубіжній та нашій літературі подібних методів не описано.

Запитання: З чого почалася ваша робота по пластиці грудної клітки?

Відповідь: До нас звернувся молодий чоловік, який мав фізичну ваду – деформацію грудної клітки. Від відчаю він був згоден на будь-які операції. Ми уважно зважили наші можливості, ретельно обдумали план і хід операції. Після цього було успішно виконано пластику грудини.

Запитання: Що робиться конкретно по пластиці трахеї?

Відповідь: Виконується стандартна операція – циркулярна резекція трахеї. Видаляється звужена ділянка трахеї (у нашій практиці було резековано до 8 кілець) з накладанням анастомозу «кінець в кінець». Були випадки резекції біфуркації трахеї при пухлинах нижніх ділянок з переходом на каріну. Правобічним торакотомним доступом була виконана циркулярна резекція трахеї з циркулярною резекцією головних бронхів. Методику розробила, світлої пам’яті, проф. Авілова Ольга Матвіївна, мій вчитель.

Запитання: Чи при даних пухлинах біфуркації трахеї були уражені магістральні судини: легеневі вени і артерії, порожниста вена, аорта?

Відповідь: При центральних пухлинах не було випадків із ураженням магістральних судин. Перед проведенням вищезазначених операцій ми обов’язково проводимо ендоскопічне обстеження межистіння, стравоходу, і звичайно, комп’ютерну томографію. Ми контрастуємо судини на предмет можливого їх пухлинного ураження.

Запитання: Що проводиться відносно пластичних операцій на легенях?

Відповідь: Наприклад, при пухлині верхньочасткового бронху з переходом на головний, ми виконуємо резекцію ураженого бронху зі збереженням життєздатної легені. Стандартно при даній патології виконується пульмонектомія. Це теж розробка проф. Авілової Ольги Матвіївни. Суть операції – циркулярна резекція головного і проміжного бронху. Я хотів би наголосити, що все, що ми виконуємо – це завдяки навчанню в клініці проф. Авілової Ольги Матвіївни.

Запитання: Пластика стравоходу – що виконується?

Відповідь: Ми виконуємо два види операцій при онкопатології стравоходу. Торакоабдомінальний лапаротомний доступ – із резекцією стравоходу. Патологія нижньої третини стравоходу і середньої третини стравоходу – це пластика шлунком. Операція Люіс. Операції в верхній третині стравоходу при злоякісних новоутворах ми не проводимо (як і в Європі), тому що тривалість виживання після таких операцій – до 2-х місяців. Обов’язково в передопераційному періоді – променева терапія, з подальшим оперативним втручанням.

Запитання: Які відеоторакоскопічні операції виконуються?

Відповідь: Всі спонтанні пневмоторакси ми лікуємо тільки відеоторакоскопічно. При ексудативних плевритах неясного ґенезу, лімфаденопатіях межистіння ми також виконуємо відеоторакоскопію. Особливо ефективна дана методика при мезотеліомі плеври.

Запитання: Чи займаєтеся Ви хірургічним лікуванням діафрагми?

Відповідь: При розривах і релаксації діафрагми – ми проводимо лікування. Пластику діафрагми виконуємо при діафрагмальній килі.

Запитання: Що проводиться при злоякісних новоутворах грудної клітки?

Відповідь:При остеосаркомах грудної клітки ми виконуємо резекцію ребер з резекцією уражених м’язів з пластикою синтетичною сіткою.

Спілкування з цією доброзичливою людиною справило на мене незабутнє враження. Є ще лікарі, які закохані у свою професію, і таким спеціалістом, безсумнівно, є Келемен Ігор Ярославович.

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»