Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Наказ № 503 від 28.12.2002 "Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні"

Редакция (додав(-ла) 10 сентября 2010 в 14:18)
Додати статью Роздрукувати

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2002 № 503

Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги базується на принципі єдності здоров’я матері та дитини. Реформування діяльності галузі охорони здоров’я визначається переорієнтацією на первинну медико–санітарну допомогу вагітним, жінкам, дівчаткам, яка має пріоритетне значення.

Основними принципами амбулаторної акушерсько–гінекологічної допомоги залишаються: систематичний, кваліфікований, в рівній мірі доступний в селах і містах лікарський, фельдшерський профілактичний нагляд за жінками, своєчасна діагностика і лікування акушерської та гінекологічної патології, широка інформаційно–просвітницька робота з питань репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, підготовки вагітних до пологів. В той же час медична допомога жінкам потребує удосконалення.

Для поліпшення якості акушерсько-гінекологічної допомоги на догоспітальному етапі розроблено державні стандарти профілактичних, лікувально-діагностичних та реабілітаційних заходів. Потребують доопрацювання і нормативного врегулювання технологічні моделі клінічних лікарень, науково–дослідних установ та підвищення ролі науковців у вирішенні проблем репродуктивного здоров’я.

З метою подальшого удосконалення амбулаторної акушерсько–гінекологічної допомоги населенню НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:

  1.1. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько–гінекологічної допомоги (додаються).

  1.2. Примірне положення про акушерку фельдшерсько-акушерського пункту (додається).

  1.3. Примірне положення про жіночий оглядовий кабінет лікувально-профілактичного закладу (додається).

  1.4. Примірне положення про жіночу консультацію (додається).

  1.5. Примірне положення про завідувача жіночої консультації (додається).

  1.6. Примірне положення про лікаря-акушера-гінеколога жіночої консультації (додається).

  1.7. Примірне положення про старшу акушерку жіночої консультації (додається).

  1.8. Примірне положення про акушерку жіночої консультації (додається).

  1.9. Примірне положення про центр планування сім’ї та репродукції людини (додається).

  1.10. Примірне положення про обласну жіночу консультацію (додається).

  1.11. Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів (додається).

 2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій:

  2.1. Забезпечити виконання цього наказу, визначивши пріоритетні та першочергові заходи щодо поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення амбулаторної акушерсько–гінекологічної служби.

  Постійно

  2.2. На підставі затверджених цим наказом примірних положень розробити та затвердити локальні положення про структурні підрозділи та посадові інструкції спеціалістів.

  До 01.04.2003 р.

  2.3. Впровадити та забезпечити дотримання Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах амбулаторно-поліклінічних лікарняних закладів.

  Починаючи з 01.03.2003 р.

  2.4. Організувати тиражування цього наказу та довести його положення до відома всіх підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів.

  Починаючи з 01.03.2003 р.

  2.5. Привести стан кадрового та матеріально-технічного забезпечення амбулаторної ланки акушерсько–гінекологічної служби у відповідність до чинних галузевих нормативів.

  До 01.04.2003 р.

  2.6. Забезпечити доступність жіночого населення до надання лікувально-діагностичної допомоги з питань репродуктивного здоров’я, пренатальної діагностики, медико-генетичного консультування, планування сім’ї.

  Постійно

  2.7. Не відокремлювати жіночі консультації від пологових будинків.

  Постійно

  2.8. Забезпечити своєчасне систематичне підвищення кваліфікації фахівців з питань надання амбулаторно-поліклінічної допомоги.

  Постійно

  2.9. Забезпечити оснащення амбулаторно-поліклінічної ланки акушерсько-гінекологічної служби лікувально-діагностичним обладнанням, особливо фетальними моніторами, апаратами ультразвукової діагностики, кольпоскопами, реактивами та їх раціональне використання.

  Постійно

  2.10. Удосконалити систему організації проведення профілактичних оглядів жіночого населення.

  Постійно

  2.11. Забезпечити з метою своєчасного оздоровлення гінекологічних захворювань взаємодію оглядових кабінетів багатопрофільних поліклінік та жіночих консультацій (гінекологічних кабінетів).

  Постійно

  2.12. Розширити мережу денних стаціонарів при жіночих консультаціях.

  Постійно

 3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям Головного управління організації медичної допомоги населенню (Моісеєнко Р.О.):

  3.1. Організувати проведення науково-практичних конференцій з питань збереження та зміцнення репродуктивного і статевого здоров’я, планування сім’ї, діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології.

  Щорічно

  3.2. Здійснювати періодичні перевірки областей щодо виконання цього наказу, результати заслуховувати на колегіях, апаратних нарадах.

  Постійно

 4. Вважати такими, що не застосовуються на території України, накази МОЗ СРСР: від 08.04.80 № 360 "Об утверждении положений о медицинских работниках родильных домов и женских консультаций (отделений) (додатки № 5, 8, 12, 13)", від 22.04.81 № 430 "Об утверждении инструктивно–методических указаний по организации работы женской консультации".
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Н.Г.Гойду.

Міністр

А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.12.2002 № 503

Методичні рекомендації

Групи ризику інфікування та захворюваності на туберкульоз серед вагітних жінок

Скрінінг гестаційного цукрового діабету

Показання до направлення на медико-генетичне консультування

Перелік екстрагенітальних захворювань вагітних, які потребують динамічного спостереження терапевтом

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»