вход на сайт

Войти Зарегистрироваться

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Выбор направления медицины

Информационный блок

Новое на портале

Размер текста
Aa Aa Aa

Особливості клітинного імунітету, ліпідного спектру крові, коагуляційного гемостазу та функціонального стану щитоподібної залози у жінок в перименопаузі з ішемічною хворобою серця

Редакция (добавил(а) 23 июля 2010 в 13:44)
Добавить статью Распечатать

Обстежено 48 жінок віком від 38 до 54 років з ішемічною хворобою серця (ІХС). До першої групи увійшли 24 жінки з відсутністю менструацій не ≤ 12 міс. До другої групи увійшли 24 жінки з аналогічним діагнозом, але збереженою функцією яйників.

У пацієнток першої групи гормональний фон відповідав менопаузі: зниження естрадіолу – 0,35±0,04 нмоль/л та ЛГ – 7,0±0,3 мОд/мл та підвищення ФСГ – 10,8±1,3 мОд/мл. Рівень статевих гормонів у другій групі відповідав збереженій функції гонад. У першій групі спостерігалось зниження клітинного імунітету (СD4+/ СD8+ – 1,3±0,018), у другій – в межах норми (СD4+/ СD8+ – 1,9±0,016).

В обох групах була виявлена дисліпідемія, в першій групі переважав ІІа, ІІв типи, а у другій – ІV тип. У першій групі була виявлена схильність до гіперкоагуляції, у другій – показники були на вищій межі норми. В першій групі за даними РІА у 10-ти пацієнток був виявлений гіпотиреоз, у 3-х – гіпертиреоз, у другій групі у 3-х пацієнток – гіпотиреоз, у однієї –гіпертиреоз, що дало змогу припустити взаємозв’язок гіпоестрогенії та гормональних порушень з боку щитоподібної залози.

За даними Фремінгемського дослідження до метаболічних факторів ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), окрім загальноприйнятих, відносять менопаузу [4]. Виявлена кореляційна залежність між гіпоестрогенією та підвищенням рівня тригліцеридів, гемостатичних та гемореологічних факторів [1, 2]. B період менопаузи відбуваються значні зрушення у функції щитоподібної залози, які у свою чергу обтяжують перебіг серцево-судинних захворювань [3].

Мета дослідження ― дослідити особливості клітинного імунітету, ліпідного спектру крові, коагуляційного гемостазу та функції щитоподібної залози в жінок в перименопаузі з ішемічною хворобою серця.

Нами було обстежено 48 жінок віком від 38 до 54 років (середній вік 48,4±5,8 років) з ішемічною хворобою серця, стабільною стенокардією ІІ-ІІІ ФК, які знаходились на лікуванні в кардіологічному відділенні ЛШМД м. Львова. Діагноз встановлювали на підставі скарг, анамнезу, даних об’єктивного обстеження, лабораторних та інструментальних методів (ЕКГ, Ехо-КГ). Критерієм включення була стабільна стенокардія ІІ та ІІІ ФК.

До першої групи увійшли 24 жінки з відсутністю менструацій не ≤ 12 місяців. Часовий проміжок після останньої менструації становив 16±2 місяці. До контрольної групи увійшли 24 жінки з аналогічним діагнозом, але збереженою функцією яйників. Рівень естрадіолу (Е2), фолікулостимулюючого (ФСГ), лютеїнізуючого (ЛГ), тиреотропного гормонів (ТТГ), трийодтироніну (Т3), тироксину (Т4) в крові визначали радіоімунологічним методом (РІА). Усі пацієнтки були обстежені гінекологом.

У всіх пацієнток першої групи гормональний фон відповідав періоду менопаузи: спостерігався знижений рівень Е2 – 0,35±0,04 нмоль/л та ЛГ – 7,0±0,3 мОд/мл та підвищений рівень ФСГ – 10,8±1,3 мОд/мл. Рівень статевих гормонів у другій групі відповідав збереженій функції гонад. У першій групі спостерігалось зниження клітинної ланки імунітету (зниження кількості СD4+ (хелперів) 0,6±0,012 Г/л, підвищення кількості СD8+ (супресорів) 0,55±0,022 Г/л, зниження СD4+/ СD8+ до 1,3±0,018).

У другій групі показники клітинного імунітету залишались в межах норми (СD4+ – 0,9±0,02 Г/л, СD8+ – 0,31±0,05 Г/л, СD4+/ СD8+ – 1,9±0,016. В обох групах виявлена дисліпідемія, в першій групі переважав ІІа, ІІв типи, а у другій – ІV тип.

Коефіцієнт атерогенності в першій групі виявився дещо вищим (2,48±1,34), ніж у другій (2,16±2,15). У першій групі показники коагулограми свідчили про підвищену схильність до гіперкоагуляції [(згортаюча активність на 2 хвилині інкубації (А) склала 32,4 ±5,34%; максимальна амплітуда згортання (МА) – 98,4±2,64%, тоді як у другій групі показники були на вищій межі норми (А – 25 ±2,3%, МА – 96,3 ±2,49%)]. В першій групі за даними РІА у 8-ми пацієнток був вперше виявлений гіпотиреоз, у 2-х – латентний гіпотиреоз, у 3-х – помірний гіпертиреоз. У другій групі у 3-х пацієнток гормональний фон відповідав гіпотиреоїдному стану, у однієї пацієнтки були клінічні та лабораторні ознаки гіпертиреозу. У решта пацієнток рівень гормонів відповідав еутиреоїдному стану.

Висновки: На фоні прогресивного зниження естрогенів у жінок в перименопаузі з ішемічною хворобою серця спостерігається зниження клітинного імунітету, більша схильність до гіперкоагуляції та тромбоутворення, ніж у жінок аналогічного віку без ознак гіпоестрогенії. Для жінок в перименопаузі з ішемічною хворобою серця більш характерна дисліпідемія ІІа та ІІв типів, тоді як у жінок з ІХС аналогічного віку без ознак гіпоестрогенії – ІV тип. Можна припустити взаємозв’язок гіпоестрогенії та гормональних порушень з боку щитоподібної залози у жінок в перименопаузі з ознаками ішемічної хвороби серця та їх взаємне обтяження.

Заремба Є.Х., Шатинська-Мицик І.С., Рибак О.С.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Література:

  1. Гончаренко Н.В., Старостина Т.А. Заместительная гормональная терапия как одно из средств профилактики коронарной болезни сердца // Заместительная гормональная терапия – гармоническая зрелость женщины: Сб. статей/ Под ред. В.И. Кулакова. – М.: МИК. – 2000. – ст. 8-20
  2. Мартынов А.И., Майчук Е.Ю. Особенности липидного профиля у женщин в период постменопаузы как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний // Российские медицинские вести. – 2003. – № 2. – ст. 22-27
  3. Fozzard H., Haber E., Morgan H. et al. The heart & cardiovascular system//Raven Press– 1991. – Vol. 2-p.1709-1729
  4. Kannel W.B. Metabolic risk factors for coronary heart disease in women: perspective from the Framingham Study// American Heart J. – 1987-Aug; 114(2):413-9

Похожие материалы

Правовая информация: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»