вход на сайт

Войти Зарегистрироваться

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Выбор направления медицины

Информационный блок

Новое на портале

Размер текста
Aa Aa Aa

Результати хірургічного лікування дрібноклітинного раку легень

Невзгода Александр (добавил(а) 24 декабря 2009 в 12:52)
Добавить статью Распечатать

Дрібноклітинний рак легень складає 20-25% первинних бронхогенних карцином. 90% вперше виявлених пацієнтів із дрібноклітинним раком легень мають метастази у регіонарні лімфатичні вузли або/і віддалені метастази.

Гістологічно розрізняють три типи SCLC:

 • дрібноклітинний рак;
 • комбінований (з плоскоклітинним чи залозистим);
 • змішаний з крупноклітинним.

За даними літератури спостерігається 15-45% гетерогенних SCLC. До ери хіміотерапії застосовували хірургічне та радіологічне лікування, проте більшість пацієнтів гинула від дисемінації процесу. Matthews and all у класичній роботі продемонстрували здатність SCLC до дисемінації(Cancer Chemother Rep 1973; 4(Part 3):63 ). Bergsagel DE et al 1972 р. вперше застосували циклофосфан для комбінованого лікування SCLC (радіотерапія+хт versus радіотерапія), досягнуто кращої стабілізації процесу без впливу на тривалість життя. Одночасно група VASOG проводила дослідження із ад’ювантної хіміотерапії після оперативних втручань і вперше показала ефективність такого лікування.

На сьогодні пропонується 2-4 цикли неоад’ювантної хіміотерапії (цисплатин, доксорубіцин, етопозид) та проведення оперативного втручання, далі ще три цикли, або спостереження.

З метою встановлення ефективності хірургічного лікування науковцями було розглянуто випадки 136 пацієнтів із SCLC (чоловіків – 126 (93%), жінок – 10 (7%), які були проліковані у Львівському онкоцентрі.

Діагностовано:

 • I стадія – 16 (11,8%);
 • II – 18 (13,2%);
 • III – 89 (65,4%);
 • IV стадія – 13 (9,6%).

Методи, які були застосовані:

 • хірургічний метод був застосований у 15-ти (11%) пацієнтів;
 • хіміотерапевтичний у 75-ти (55%);
 • хірургічний та хіміотерапевтичний у 27-ми (20%) пацієнтів;
 • хіміотерапевтичний та променевий у 15-ти (11%);
 • хірургічний хіміотерапевтичний та променевий у 4-х (3%).

Дослідження показали, що медіана виживання пацієнтів, у яких був застосований хірургічний метод лікування складала 11,5 місяців. При застосуванні терапевтичних методів – 6 місяців.

Результати були наступні:

 • 5-тирічне виживання серед прооперованих пацієнтів становило 42%, і 8% серед решти пацієнтів;
 • з I-II стадією 5 років жили більше 50% пацієнтів;
 • з III стадією 5 років прожили 10% пацієнтів;
 • при IV стадії усі пацієнти померли до року, не зважаючи на лікування яке застосовували.

Таким чином, автори вказують, що доцільним є оперувати пацієнтів із дрібноклітинним раком у I-II стадіях процесу із застосуванням неоад’юватної чи ад’ювантної хіміотерапії.

При III стадії необхідно проводити більш ретельний відбір пацієнтів до оперативного лікування і обов’язковою неоад’ювантною хіміотерапією.

Для порталу „Страна врачей”
По матеріалам авторів: І.Г.Гіпп, проф. Т.Г.Фецич, І.І. Гнатів
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально діагностичний центр
Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького.

Правовая информация: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»