Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Результати хірургічного лікування дрібноклітинного раку легень

Невзгода Александр (додав(-ла) 24 декабря 2009 в 12:52)
Додати статью Роздрукувати

Дрібноклітинний рак легень складає 20-25% первинних бронхогенних карцином. 90% вперше виявлених пацієнтів із дрібноклітинним раком легень мають метастази у регіонарні лімфатичні вузли або/і віддалені метастази.

Гістологічно розрізняють три типи SCLC:

 • дрібноклітинний рак;
 • комбінований (з плоскоклітинним чи залозистим);
 • змішаний з крупноклітинним.

За даними літератури спостерігається 15-45% гетерогенних SCLC. До ери хіміотерапії застосовували хірургічне та радіологічне лікування, проте більшість пацієнтів гинула від дисемінації процесу. Matthews and all у класичній роботі продемонстрували здатність SCLC до дисемінації(Cancer Chemother Rep 1973; 4(Part 3):63 ). Bergsagel DE et al 1972 р. вперше застосували циклофосфан для комбінованого лікування SCLC (радіотерапія+хт versus радіотерапія), досягнуто кращої стабілізації процесу без впливу на тривалість життя. Одночасно група VASOG проводила дослідження із ад’ювантної хіміотерапії після оперативних втручань і вперше показала ефективність такого лікування.

На сьогодні пропонується 2-4 цикли неоад’ювантної хіміотерапії (цисплатин, доксорубіцин, етопозид) та проведення оперативного втручання, далі ще три цикли, або спостереження.

З метою встановлення ефективності хірургічного лікування науковцями було розглянуто випадки 136 пацієнтів із SCLC (чоловіків – 126 (93%), жінок – 10 (7%), які були проліковані у Львівському онкоцентрі.

Діагностовано:

 • I стадія – 16 (11,8%);
 • II – 18 (13,2%);
 • III – 89 (65,4%);
 • IV стадія – 13 (9,6%).

Методи, які були застосовані:

 • хірургічний метод був застосований у 15-ти (11%) пацієнтів;
 • хіміотерапевтичний у 75-ти (55%);
 • хірургічний та хіміотерапевтичний у 27-ми (20%) пацієнтів;
 • хіміотерапевтичний та променевий у 15-ти (11%);
 • хірургічний хіміотерапевтичний та променевий у 4-х (3%).

Дослідження показали, що медіана виживання пацієнтів, у яких був застосований хірургічний метод лікування складала 11,5 місяців. При застосуванні терапевтичних методів – 6 місяців.

Результати були наступні:

 • 5-тирічне виживання серед прооперованих пацієнтів становило 42%, і 8% серед решти пацієнтів;
 • з I-II стадією 5 років жили більше 50% пацієнтів;
 • з III стадією 5 років прожили 10% пацієнтів;
 • при IV стадії усі пацієнти померли до року, не зважаючи на лікування яке застосовували.

Таким чином, автори вказують, що доцільним є оперувати пацієнтів із дрібноклітинним раком у I-II стадіях процесу із застосуванням неоад’юватної чи ад’ювантної хіміотерапії.

При III стадії необхідно проводити більш ретельний відбір пацієнтів до оперативного лікування і обов’язковою неоад’ювантною хіміотерапією.

Для порталу „Страна врачей”
По матеріалам авторів: І.Г.Гіпп, проф. Т.Г.Фецич, І.І. Гнатів
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально діагностичний центр
Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького.

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»