Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Препарати НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” Кратал, Корвітін, Квертин та Гранули кверцетину в лікуванні людей похилого віку з метаболічними порушеннями здоров’я

Редакция (додав(-ла) 27 февраля 2012 в 14:10)
Додати статью Роздрукувати

В організмі людини біохімічні та фізіологічні процеси знаходяться в тісній гармонії з багатьма метаболічними реакціями, які відбуваються в клітині. З віком, внаслідок зростаючих в часі порушень гомеостазу клітин, організм зазнає суттєвих змін, які проявляються відповідними патологічними станами, з виникненням різнопланових хвороб. Зрозуміло, що внаслідок загострення станів оксидативного стресу вікові зміни в організмі людини суттєво прогресують, позначаючись на наближенні клітинної смерті (апоптозу). Звичайно, актуальним стає пошук ефективних методів та медикаментозних засобів для корекції цих патологічних станів та порушень.

В геронтологічній практиці помітне місце посідає чітко визначений сучасною медициною складний симптомокомплекс метаболічного синдрому, безпосередньо пов’язаний з виникненням широко розповсюджених серцево-судинних та ендокринних хвороб. Метаболічний синдром на сьогодні є одною з актуальних проблем медицини, поскільки тут чітко переплилися симптоми інсулінорезистенції, дисліпопротеінемії, абдомінального ожиріння та артеріальної гіпертензії. Проте слід зауважити, що розповсюдження цих патологічних комплексів, які характеризуються сукупністю множинних факторів ризику розвитку цукрового діабету та серцевосудинних захворювань настають не тільки в похилому віці, а можуть «визрівати» в молоді роки, навіть починаючи з пубертатного віку дитини.

Геронтологічні проблеми в сучасній медицині займають особливе місце, позаяк більшість хвороб старіючого організму, враховуючи багатогранність проявів метаболічних порушень, носять багатосимптомну складність. Сучасна медицина надає великі можливості в галузі корекції метаболічних порушень при умові своєчасного виявлення та чіткого дотримання алгоритмів лікування метаболічного синдрому.

При давно визначеному медикаментозному забезпеченні лікування цих хвороб синтетичними засобами, належне місце можуть займати препарати з добре вивченними фармакологічними властивостями та підтвердженою терапевтичною ефективністю, які містять в якості активних компонентів речовини рослинного походження. Довготривалими дослідження окремих речовин рослинного походження чи певних комплексів екстрактів давно встановлено їх виражену фармакотерапевтичну дію по відношенню багатьох патогенетичних порушень не тільки на моделях клітинного рівня чи на тваринах, але численним клінічним вивченням відповідних лікарських засобів. Переваги препаратів рослинного походження перед синтетичними засобами очевидні, завдяки їх надзвичайно низькій токсичності. Для більшості речовин рослинного походження і, зокрема для поліфенолів, до яких відносяться флавоноїди та елаготаніни доведеною є їх регулююча дія стосовно апоптичних процесів в клітині, а саме її програмованої смерті. Тобто, ці речовини, будучи активними компонентами відповідних лікарських засобів здатні, починаючи на клітинному рівні, позитивно впливати на стан старіючого організму. Важливим є те, що в силу своїх фармакологічних властивостей такі лікарські засоби можуть ефективно застосовуватись саме при тривалому застосуванні, яким є профілактика, насамперед хвороб з метаболічними порушеннями.

Кратал в лікуванні людей похилого віку з серцево-судинними та ендокринними захворюваннями

Захворюваність серцево-судинного генезу людей різновікового складу з артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою, початковою формою атеросклерозу складає десь чверть дорослого населення України. Діабетом ІІ типу з метаболічним синдромом протікання хвороби щорічно захворюють близько 70 тисяч людей середнього віку. Серед лікарських засобів рослинного походження з достатньо глибоким вивченням токсикофармакологічних характеристик та доказаною терапевтичною ефективністю лікування серцево-судинних та ендокринних захворювань є препарат Кратал.

Склад лікарського засобу Кратал: 1 таблетка містить таурину – 867 мг, екстракту плодів глоду густого – 43 мг та екстракту трави кропиви собачої густого – 87 мг.

В Україні вже більше 10 років Кратал широко застосовується в медичній практиці і є визнаним ефективним та безпечним лікарським засобом.

Препарат Кратал в складі комплексної терапії призначається при функціональних порушеннях серце-судинної системи, при легких формах артеріальної гіпертензії, з метою профілактики аритмії та нападів стенокардії, при ішемічній хворобі серця, при початкових формах атеросклерозу та при дистрофічних змінах в міокарді, а також при нейроциркуляторній дистонії.

Доведена терапевтична ефективність препарату при лікуванні пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією ІІ стадії на фоні сумісності церебрального атеросклерозу з артеріальною гіпертензією. Показано, шо включення Краталу до схеми лікування хворих з ішемічною хворобою приводить до зменьшення патологічного ремоделювання лівого шлуночка та зменшення його скоротливості. Разом з тим також спостерігається виражений вазодилатуючий, помірний гіполіпідемічний та антиагрегантний ефекти препарату. З метою профілактики проявів зазначених хвороб Кратал може з успіхом застосовуватись як препарат монотерапії.

Останнім часом успішно завершились клінічні дослідження Краталу при лікуванні дітей шкільного віку з серцево-судинними порушеннями, а саме нейроциркуляторною дистонією.

Цікавим стало експериментальне вивчення Краталу на моделі діабету ІІ типу з вираженими проявами метаболічного синдрому, включаючи гормональні порушення з боку статевої системи із гіпоестрогенією. Було встановлено, що профілактичне та терапевтичне застосування препарату Кратал гальмує такі чинники ризику серцево-судинної патології, як інсулінорезистентність, інтолерантність до вуглеводів, абдомінальне ожиріння, оксидативний стрес, ендотеліальну дисфункцію та протромбічний стан. Отримані результати цих досліджень дозволили обґрунтувати доцільність розширення спектра клінічного застосування Краталу як потенційного засобу для профілактики цукрового діабету ІІ типу та запобігання або ослаблення серцево-судинної патології у чоловіків із метаболічним синдромом та жінок із постменопаузальним метаболічним синдромом.

Враховуючи вищезазначені результати фармакологічних ефектів, було висловлено пропозицію щодо застосування Краталу з метою ослаблення серцево-судинної патології, профілактики цукрового діабету ІІ типу та гальмування розвитку діабетичної нефропатії у осіб із групи ризику.

Звичайно, ці висновки щодо перспективності медичного застосування потребують підтвердження терапевтичної ефективності препарату відповідними клінічними дослідженнями.

Експериментальне вивчення препарату стало приводом до проведення клінічних досліджень ефективності Краталу при лікуванні діабету ІІ типу у хворих з метаболічним синдромом. Цим дослідженням була встановлена висока терапевтична ефективність препарату, з його участю була встановлена динаміка лікувального процесу протягом всього часу лікування хвороби, підібрані оптимальні дози цього лікувального засобу.

Препарати кверцетіну Корвітин та Квертин в лікуванні людей похилого віку з серцево-судинними та іншими метаболічними захворюваннями

Перспективними лікарськими засобами рослинного походження є препарати на основі біофлавоноїду кверцетину – водорозчинна форма Корвітин та таблетки Квертин.

Корвітин - водорозчинна форма кверцетину

Терапевтична ефективність препарату Корвітин перевірена початковими клінічними дослідженнями та доведена тривалим застосування при лікуванні важких ангінальних хвороб, обумовлених великим комплексом патогенетичних порушень - гострого інфаркту міокарда та ішемічного інсульту. Очевидна перспективність Корвітину, як лікарського засобу для профілактики та лікування хронічної серцевої недостатності підтверджена нещодавно завершеними клінічним дослідженням.

Для довідки: Частота захворювань гострим інфарктом міокарду та гострим ішемічним інсультом щорічно знаходиться сумарно в межах 110-130 тисяч випадків, тоді як хронічна серцева недостатність досягає 260-280 тисяч госпіталізацій в рік.

Відомо, що хронічна серцева недостатність носить комплексний патогенетичний характер, поскільки тісно пов’язана з проявами метаболічного синдрому. В схемі лікувального процесу цієї хвороби Корвітин має стати надзвичайно сприятливим та ефективним засобом. Також однозначно він може бути профілактичним засобом, застосовуючи його з метою попередження ймовірних рецидивів та проявів гострих станів хронічної серцевої недостатності.

Не є виключенням застосування Корвітину при гострих станах діабетичної ангіопатії та нефропатії, тобто в критичних проявах діабету, хвороби, яка виникає на фоні метаболічного синдрому. Підтвердженням цьому стали дані доклінічного вивчення препарату на моделях з прогресуючими проявами цих патологічних станів.

Гранули кверцетину і таблетки Квертин

Препарати біофлавоноїду кверцетину – спочатку Гранули кверцетину, а потім таблетки Квертин, були створені як пероральні тверді лікарські форми. Згодом завдяки доклінічним та клінічним дослідженням вони стали препаратами з доведеним визначенням добре вивчених лікарських засобів. Обидва вони містять 40 мг кверцетину з відповідними допоміжними речовинами. Цей біофлавоноїд в зазначених лікарських формах є найбільш біодоступною субстанцією завдяки відповідних фармако-технологічних методів виробництва. Для обох препаратів чітко встановлена антиоксидантна, протизапальна, антисклеротична, спазмолітична, діуретична та антиульцерогенна дія. Вони проявляють капіляростабілізуючі, кардіо-, церебро, радіопротекторні та регенеруючі властивості, а також протеокластні ефекти.

Гранули кверцетину та таблетки Квертин знайшли застосування в профілактиці та лікуванні місцевих пошкоджень після рентгено- та гамма-променевої терапії, в лікуванні пародонтозів, ерозивно-виразкових захворювань слизової оболонки ротової порожнини, гнійно-запальних захворювань мяких тканин, в комплексному лікуванні клімактеричного, вертебрально-больового синдрому, нейрорефлекторних проявах остеохондрозу хребта, хронічного гломерулонефриту. Останніми клінічними дослідженнями Гранул кверцетину показане успішне застосування препарату в комплексній терапії нейроциркуляторної дістонії, ішемічної хвороби серця, стенокардії напруги ІІ-ІІІ ФК.

Заслуговує уваги і клінічне дослідження препаратів Гранули кверцетину та Квертину, де була встановлена позитивна фармакотерапевтична дія цих засобів у поєднанні із зовнішньою гіпотермією підшлункової залози у хворих з гострим панкреатитом.

Проте це неповний перелік застосувань препаратів Гранули кверцетину та Квертину, позаяк їх токсикофармакологічні властивості дозволяють вести пошук шляхів ще більш широкого їх впровадження в схеми комплексної терапії хвороб різних нозологій. Останні експериментальні дослідження Квертину з вивчення кардіо- та церебропротекторної дії, протизапальних ефектів на моделях остеоартрозів та корекції функціонально-метаболічних проявів синдрому інсулінорезистентності на моделі діабету ІІ типу на тлі метаболічного синдрому свідчать про доцільність подальших серойозних клінічних досліджень цього препарату.

Важливими мають стати клінічні дослідження з лікування Квертином хворих з перенесеними інфарктом міокарда та інсультом, з хронічною серцевою недостатністю після гострих періодів цих патологічних станів, тобто хвороб з вираженою ішемією/реперфузією. Цей препарат кверцетина може успішно застосовуватись в схемах лікування зазначених хвороб після екстренної терапії Корвітином з тим щоб в пролонгованному режимі продовжувати розпочатий лікувальний процес. Адже ці хвороби в більшості випадків також супроводжуються метаболічним синдромом у всіх його різновидах.

Враховуючи доведену безпечність та зазначений перелік фармако-терапевтичних ефектів препаратів кверцетину – Корвітину, Квертину та Гранул кверцетину, слід розробити відповідні схеми лікування та профілактики хвороб серцево-судинної, церебральної гастроентерологічної, ендокринної та опорно-рухової систем саме у хворих з вираженою симптоматикою геронтологічних метаболічних порушень.

Препарати валеріани лікарської НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” в лікуванні людей похилого віку з метаболічними порушеннями здоров’я.

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»