Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Скибчик Василь Антонович

Невзгода Александр (додав(-ла) 22 июня 2010 в 10:54)
Додати статью Роздрукувати

Скибчик Василь Антонович (18.12.1960) - доктор медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО та кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Закінчив медичний факультет за спеціальністю „лікувальна справа” Тернопільського державного медичного інституту (1983).

Працював: головний лікар Тутовицької дільничої лікарні Рівненської обл. (1984-1989); клінічний ординатор (1989-1991), аспірант (1991-1994) кафедри кардіології ФУЛ Тернопільського державного медичного інституту; асистент (1995-2001), доцент з( 2001) кафедри терапії № 2 / сімейної медицини ФПДО; за сумісництвом доцент (від 2004) кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Кандидат медичних наук (1994), доцент (2001), доктор медичних наук (2008). Член Українського товариства кардіологів (2001), Українського товариства сімейних лікарів (2001).

Напрями наукових досліджень:

 1. Вивчення патогенетичних механізмів, особливостей клінічного перебігу, удосконалення діагностики та лікування нестабільної стенокардії і інфаркту міокарда, поєднаних із цукровим діабетом 2-го типу та встановлення їх найбільш значущих прогностичних факторів.
 2. Патогенез та принципи лікування гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності у хворих із цукровим діабетом 2-го типу.

 

Автор близько 214 наукових та навчально-методичних праць, серед них: три підручники, 12 навчальних посібників, 4 патентів, 34 методичних рекомендацій , в т.ч. з грифом МОЗ України - 27.

Основні праці:

 • Стан центральної гемодинаміки, кисневого забезпечення тканин і перекисного окислення ліпідів у хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця при лікуванні метопрололом, ніфедипіном і каптоприлом (канд. дис.). Тернопіль, 1994.
 • Оцінка і шляхи зниження серцевого ризику в загальній хірургії. Acta medica Lopoliensia 1996, № 3-4 (співавт.).
 • Медсестринство в сімейній медицині (посібник). К., Здоров'я, 2001 (співавт.).
 • Первинна та вторинна профілактики серцево-судинних захворювань у роботі сімейного лікаря (посібник). К., КП Львівська обласна книжкова друкарня, 2003 (співавт.).
 • Особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від статі та віку // Український медичний часопис. - 2004. - № 2. -С. 115-118 (співавт.).
 • Деклараційний патент на винахід № 68218. Застосування способу визначення рівня глікозильованого гемоглобіну (НвА1С), як способу діагностики вперше виявленого цукрового діабету 2-го типу у хворих з гострим інфарктом міокарда А61В5/00 / № 20031/10508. Заявлено: 21.11.2003; Опубл. 15.07.2004. - Бюл. № 7 (співавт.).
 • Серцево-судинні захворювання при цукровому діабеті: Навчальний посібник. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2005. - 167 с. (співавт.).
 • Енциклопедія „Сімейна медицина” у п'яти томах. Том 1. Внутрішні хвороби, книга 1 (посібник). Київ, Здоров'я, 2005 (співавт.).
 • Енциклопедія „Сімейна медицина” у п'яти томах. Том 2. Педіатрія. Інфекційні хвороби. Фармакотерапія (посібник). Київ, Здоров'я, 2005 (співавт.).
 • Енциклопедія „Сімейна медицина” у п'яти томах. Том 1. Внутрішні хвороби, книга 2 (посібник). Київ, Здоров'я, 2006 (співавт.).
 • Аналіз рекомендацій „Цукровий діабет”, переддіабет і серцево-судинні захворювання Європейського товариства з кардіології (ESC) та Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) // Современные доказательные подходы к лечению пациентов с нарушениями углеводного обмена и заболеваниями сердечно-сосудистой системы (посібник). К., Морион, 2007 (співавт.).
 • Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів (посібник). К., Медицина, 2007 (співавт.).
 • Інсулінорезистентність та системне запалення у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2-го типу: клінічне значення // Український медичний часопис. - 2007.- № 2.- С. 72-77.
 • Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2-го типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень (докт. дис.). Львів, 2008;

 

Використані матеріали: Архів ЛНМУ [фото].

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»