Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Огляд нормативно-правових документів в системі охорони здоров’я за 2009 рік

Жилка Надежда (додав(-ла) 22 июня 2010 в 10:40)
Додати статью Роздрукувати

Аналіз нормативних документів, виданих Міністерством охорони здоров’я України у 2009 р., вказав на наміри деяких медичних служб посилити вплив на удосконалення надання медичної допомоги населенню України.

З метою реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади наказом від 27.02.2009 № 124 затверджені стандарти надання адміністративних послуг Комітетом з контролю за наркотиками: надання адміністративних послуг Комітетом з контролю за наркотиками з ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів.

Наказом МОЗ України від 17.03.2009 № 173 „Про затвердження першого випуску Державного формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності” затверджені галузеві формуляри застосування лікарських засобів. Цим наказом регульована втрата чинності наказів, виданих у 2008 та 2009 рр., якими затверджені формулярні довідники за окремими спеціальностями.

Наказом МОЗ України від 26.06.09 № 469 затверджений порядок організації проведення електронних консультацій з громадськістю на офіційному веб-сайті МОЗ України та урядовому веб-сайті „Громадянське суспільство і влада”.

В значній мірі якість медичної допомоги залежить від рівня підготовки спеціалістів. Так, у 2009 р. МОЗ України затверджені нові навчальні плани з підготовки фахівців з вищою медичною освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.120101 „Сестринська справа” (наказ МОЗ України від 10.07.2009 № 503).

Наказом МОЗ України від 07.07.2009 № 484 з метою подальшого вдосконалення атестації лікарів внесені зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.1994 № 73. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.

Спільним наказом МОЗ та АМН України від 19.02.2009 № 102/18 затверджена „Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини” з метою використання найкращої світової практики з впровадження принципів доказової медицини, які передбачають врахування безпеки, ефективності та вартості медичних послуг і технологій. Сучасна медична практика вимагає від лікаря використання найнадійніших доказів, від хворого – активної поінформованої участі в профілактичних програмах та під час надання медичної допомоги.

З метою забезпечення обліку путівок до спеціалізованих (спеціальних), санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України, та посилення контролю за їх видачею наказом МОЗ України від 12.01.2009 № 3 затверджені Журнал обліку санаторно-курортних путівок, виданих санаторно-курортною відбірковою комісією закладу охорони здоров'я (форма № 070-1/о) та інструкція щодо її заповнення.

Наказом МОЗ України від 28.01.2009 № 40 затверджені заходи щодо реалізації Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

Нормативні акти з питань акушерства, гінекології та неонатології

З метою створення державної системи доказової інформації про лікарські засоби, запровадження заходів щодо найбільш раціональних, високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини і відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги у 2009 р. затверджені формулярний довідник із використання лікарських засобів в акушерстві, гінекології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 8) та формулярний довідник із використання лікарських засобів у неонатології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 10).

З метою підвищення доступності до санаторно-курортного лікування та забезпечення в ньому потреби дітей, хворих на гінекологічну патологію, наказом МОЗ України від 30.04.2009 № 296 визначене перепрофілювати 30 ліжок загально-соматичного профілю на 30 ліжок для лікування дітей, хворих на гінекологічну патологію дитячого спеціалізованого (спеціального) клінічного санаторію „Здравниця” Міністерства охорони здоров’я України.

З метою удосконалення порядку розгляду випадків материнської смерті, проведення експертної оцінки медичної документації щодо рівня організації та якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та попередження випадків материнської смерті в усіх закладах охорони здоров’я України наказом МОЗ України від 25.06.2009 № 450 „Про проведення моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді” затверджені Порядок проведення постійного моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді; Положення про Експертну комісію Міністерства охорони здоров’я України з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді; Персональний склад Експертної комісії; Положення про постійно діючу комісію Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді; Форму первинної облікової документації №057-1/о „Реєстраційний талон випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді” та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації №057-1/о „Реєстраційний талон випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді”.

Нормативні акти з питань педіатрії

 

 

 

У 2009 р. службою охорони здоров’я дитячого населення затверджені клінічні протоколи та деякі зміни до діючих клінічних протоколів з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання медичної допомоги дітям:

 • з питань лікування дітей з ендокринними захворюваннями (наказ МОЗ України від 03.02.2009 № 55);
 • з діагностики та лікування краснухи у дітей (наказ МОЗ України від 28.01.2009 № 44);
 • з питань санаторно-курортного лікування дітей в санаторно-курортних закладах України (наказ МОЗ України від 28.05.2009 № 364);
 • клінічного протоколу діагностики та лікування нового грипу А Н1N1 (Каліфорнія) у дітей (наказ МОЗ України від 02.06.2009 № 385);
 • внесення змін до Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча отоларингологія”, затверджених п. 1 наказу МОЗ України від 21.04.2005 № 181 „Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю „Дитяча отоларингологія” (наказ МОЗ України від 25.06.2009 № 449);
 • з питань лікування дітей з ретинопатією недоношених (наказ МОЗ України від 21.09.2009 № 683)

З метою уніфікації системи заходів з організації та забезпечення збалансованого харчування здорової дитини віком до 3-х років наказом МОЗ України від 13.02.2009 № 90 внесені зміни до Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років, затвердженого наказом МОЗ від 20.03.2008 № 149, щодо затвердження добової норми молочних продуктів для дітей віком від 1 до 3 років.

З метою удосконалення організації санаторно-курортного лікування як одного з важливих етапів комплексного лікування дітей наказом МОЗ України від 12.01.2009 № 4 затверджений Порядок направлення дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю).

Наказом МОЗ України від 09.04.2009 № 237 „Про організацію санаторно-курортного лікування дітей з онкологічною патологією” визначена спеціалізація спеціалізованих клінічного санаторію імені В.П. Чкалова та дитячого спеціалізованого санаторію „Джерело” Міністерства охорони здоров'я України окрім інших лікування онкологічних захворювань.

У 2009 р. наказом МОЗ України від 02.06.2009 № 382 з метою удосконалення надання медичної допомоги підліткам та молоді затверджені Тимчасові стандарти, критерії та індикатори надання медичної допомоги підліткам та молоді в центрах (відділеннях, кабінетах) медичної допомоги підліткам та молоді, Порядок проведення оцінки Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді на відповідність статусу „Клініка, дружня до молоді”, підсумкову анкету самооцінки Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді на відповідність статусу „Клініка, дружня до молоді”.

Наказом МОЗ України затверджені примірне положення про Центр/відділення медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірне положення про кабінет медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірне положення про інформаційно-ресурсний навчальний центр (відділ), примірне положення про завідувача Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірне положення про лікаря-спеціаліста Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірне положення про лікаря-психолога чи психолога Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірне положення про лікаря-методиста Центру медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, інформаційно-ресурсного навчального центру/відділу (додається), примірне положення про сестру медичну Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірне положення про реєстратора медичного Центру (відділення) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірне положення про мультидисциплінарну команду Центру/відділення медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, орієнтовний перелік оснащення Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, примірний штатний розпис Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, схема звіту про роботу Центру (відділення, кабінету) медичної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”, інформаційно-ресурсного навчального центру.

Наказом МОЗ України від 28.05.2009 № 366 затверджений Порядок діяльності спеціальних експертних медичних комісій для огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей.

Нормативні акти з питань психіатрії

З метою створення державної системи доказової інформації про лікарські засоби, стандарти лікування у 2009 р. затверджений формулярний довідник з використання лікарських засобів у психіатрії та наркології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 16).

Нормативні акти з питань загальної терапії

З метою створення державної системи доказової інформації про лікарські засоби, стандарти лікування у 2009 р. затверджені формулярні довідники:

 • формулярний довідник з використання лікарських засобів в гастроентерології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 14);
 • формулярний довідник з використання лікарських засобів в ендокринології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 15);
 • формулярний довідник з використання лікарських засобів у гематології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 7);
 • формулярний довідник з використання лікарських засобів для надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 9);

Наказами МОЗ України від 22.05.2009 № 356 та від 05.08.2009 № 574 затверджені клінічні протоколи з питань надання медичної допомоги за спеціальністю „Ендокринологія”.

З метою удосконалення системи управління кардіохірургічною службою України та покращення якості лікування гострого коронарного синдрому і серцево-судинних захворювань, підвищення ефективності надання кардіохірургічної допомоги та її доступності для населення спільним наказом МОЗ та АМН України від 22.01.2009 № 32/5 „Про заходи щодо удосконалення кардіохірургічної допомоги населенню України” затверджені Положення про організацію і роботу кардіохірургічної служби, примірні штатні нормативи кардіохірургічних центрів; відділень кардіохірургії з палатою інтенсивної терапії, групою анестезіології та перфузіології; відділень інтервенційної кардіології, а також рекомендований табель оснащення кардіохірургічних центрів; відділень кардіохірургії з палатою інтенсивної терапії, групою анестезіології та перфузіології; відділень інтервенційної кардіології.

З метою врегулювання питань взаємодії органів виконавчої влади та інших суб’єктів, що здійснюють надання соціальних послуг бездомним громадянам, і покращання якості таких послуг спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету України у справах національностей та релігій, Державного департаменту України від 19.02.2009 № 70/411/101/65/19/32 визначений Порядок взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам.

Нормативні акти з питань хірургії

З метою удосконалення хірургічної допомоги наказом МОЗ України від 02.04.2009 № 210 „Про удосконалення пластичної та реконструктивної хірургічної допомоги населенню України” затверджені Типова посадова інструкція лікаря-xipypгa структурного підрозділу закладів охорони здоров'я, які будуть надавати спеціалізовану медичну допомогу з пластичної та реконструктивної хірургії; примірний табель оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які будуть надавати спеціалізовану медичну допомогу з пластичної та реконструктивної хірургії, а також Програму спеціальної підготовки з пластичної та реконструктивної хірургії лікарів-хірургів.

Нормативні акти з питань неврології

З метою створення державної системи доказової інформації про лікарські засоби, стандарти лікування у 2009 р. затверджений формулярний довідник з використання лікарських засобів в неврології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 11).

Нормативні акти з питань урології

З метою створення державної системи доказової інформації про лікарські засоби, стандарти лікування у 2009 р. затверджений формулярний довідник з використання лікарських засобів в урології, андрології, сексопатології, нефрології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 12).

З метою удосконалення якості надання медичної допомоги наказом МОЗ України від 04.03.2009 № 135 затверджений клінічний протокол з надання медичної допомоги хворим з доброякісною гіперплазією передміхурової залози.

Нормативні акти з питань анестезіології

З метою створення державної системи доказової інформації про лікарські засоби, стандарти лікування у 2009 р. затверджений формулярний довідник з використання лікарських засобів в анестезіології та реаніматології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 13).

Наказом МОЗ України від 13.05.2009 № 334 затверджені Примірні табелі матеріально-технічного оснащення відділень анестезіології – інтенсивної терапії та відділень інтенсивної терапії загального профілю лікарень для дорослих, відділень анестезіології – інтенсивної терапії та відділень інтенсивної терапії загального профілю дитячих лікарень, відділень інтенсивної терапії новонароджених в дитячих лікарнях, відділень інтенсивної терапії новонароджених в родопомічних закладах (пологових будинках, центрах охорони здоров’я матері та дитини, перинатальних центрах), неонатальних відділень дитячих лікарень.

Нормативні акти з питань отоларингології

З метою удосконалення якості надання медичної допомоги затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2009 № 181 клінічні протоколи з надання медичної допомоги за спеціальністю „отоларингологія” з 77 клінічних нозологій.

Нормативні акти з питань патологоанатомії

З метою удосконалення діяльності патологоанатомічної служби України наказом МОЗ України від 19.01.2009 № 25 внесені зміни до Положення про патологоанатомічне бюро та Положення про патологоанатомічне відділення (централізоване патологоанатомічне відділення) лікувально-профілактичного закладу, затверджених наказом МОЗ України від 12.05.1992 №81 „Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні”.

Нормативні акти з питань санітарно-епідеміологічної служби

З метою науково-методичного забезпечення державного санітарно-епідеміологічного контролю санітарною службою в Україні затверджені нові санітарні норми:

 • методичні рекомендації „Визначення віруліцидної дії дезінфікуючих засобів” (наказ МОЗ України від 08.04.2009 № 231);
 • порядок направлення на санаторне лікування хворих на туберкульоз та осіб із груп ризику відповідно до медичних показань (наказ МОЗ України від 30.04.2009 № 287);
 • форма Реєстру генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням (наказ МОЗ України від 02.07.2009 № 475);
 • порядок проведення лабораторних досліджень на грип (наказ МОЗ України від 14.07.2009 № 505/55);
 • план заходів на 2009 рік за результатами проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи у 2008 році (наказ МОЗ України від 19.06.2009 № 439);
 • методичні рекомендації „Санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання систем променевого опалення в виробничих приміщеннях” (наказ МОЗ України від 05.08.2009 № 576);
 • методичні рекомендації „Принципи діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання” (наказ МОЗ України від 12.08.2009 № 590);
 • методичні рекомендації з методів досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних засобів (наказ МОЗ України від 28.09.2009 № 692).

З метою удосконалення системи обліку й звітності з питань хіміорезистентного туберкульозу і приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів наказом МОЗ України від 31.03.2009 № 199 затверджені тимчасові форми обліку та звітності на хіміорезистентний туберкульоз терміном на 3 роки та Інструкцій щодо їх заповнення (наказ МОЗ України від 14.04.2009 № 245):

 • форма первинної облікової документації № 081-3/о „Медична карта лікування хворого 4 категорії (ТБ 01-МР ТБ)”;
 • форма первинної облікової документації № 060-2/о „Журнал реєстрації хворих 4 категорії в ___ районі ТБ 03-МР ТБ”;
 • форма облікової документації № 137-1/о „Карта моніторингу побічних реакцій”;
 • форма звітності № 4-1 „Звіт про кількість хворих 4 категорії (ТБ 07-МР ТБ)” (квартальна);
 • форма звітності № 8-4 „Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування через 6 місяців (ТБ 10-МР ТБ)” (квартальна);
 • форма звітності № 8-5 „Річний звіт про результати лікування хворих 4 категорії (ТБ 08-МР ТБ) за ____ квартал 20 _____ року” (квартальна).

Наказом МОЗ України від 02.06.2009 № 378 затверджені форми звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення:

 • форму звітності № 1 „Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за ___________ місяць 20____ року” (місячна);
 • форму звітності № 2 „Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за 20____ рік” (річна);
 • форму звітності № 6 „Звіт про контингент осіб окремих вікових груп, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань, за 20____ рік” (річна);
 • форму звітності № 70 „Звіт про профілактичні щеплення за ______ півріччя 20____ року” (піврічна);
 • форму звітності № 71 „Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями, за ______ півріччя 20____ року” (піврічна).

З метою удосконалення надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип, викликаний вірусом (А/H1N1 Каліфорнія) МОЗ України у 2009 р. затверджені нормативні документи з питань організації профілактики, діагностики та лікування пандемічного грипу:

 • Наказ від 04.12.2009 № 922 „Про організацію вірусологічних досліджень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні в період пандемії”.
 • Наказ від 02.12.2009 № 907 „Про розподіл тест-систем „АмпліСенс Influenza virus A/H1-Swine-FL”, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік” .
 • Наказ від 01.12.2009 № 891 „Про розподіл лікарських засобів для проведення першочергових заходів, спрямованих на запобігання поширенню серед населення грипу A/H1N1 Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення”.
 • Наказ від 01.12.2009 № 890 „Про розподіл витратних матеріалів, які буде закуплено за кошти резервного фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 2301730 на 2009 рік”.
 • Наказ від 27.11.2009 № 878 „Про розподіл тест-систем для проведення першочергових заходів, спрямованих на запобігання поширенню серед населення грипу. A/H1N1 Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення”.
 • Наказ від 26.11.2009 № 874 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних імунобіологічних препаратів”.
 • Наказ від 26.11.2009 № 872 „Про розподіл медичного обладнання, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік”.
 • Наказ від 26.11.2009 № 863/1071 „Про заходи для забезпечення функціонування в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах медичних пунктів з метою здійснення належного контролю за станом здоров'я учнів та студентів в період загострення епідемічної ситуації в Україні”.
 • Постанова держсанепідслужби від 18.11.2009 № 28 „Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в навчальних закладах”.
 • Наказ від 16.11.2009 № 841 „Про проведення клініко-експертної оцінки організації та якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в умовах пандемічного грипу, викликаного вірусом А/Н1N1 Каліфорнія”.
 • Наказ від 13.11.2009 № 832 „Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.05.2009 № 189-Адм „Про затвердження Протоколу діагностики та лікування нового грипу (А/H1N1 Каліфорнія) у дорослих”.
 • Наказ від 13.11.2009 № 831 „Про розподіл лікарського засобу „Арбідол”, який надійде як гуманітарна допомога від Російської Федерації”.
 • Наказ від 13.11.2009 № 830 „Про проведення медичного сортування хворих на пандемічний грип, викликаний вірусом (А/H1N1 Каліфорнія)”.
 • Постанова держсанепідслужби від 11.11.2009 № 27 „Про заходи щодо вакцинації населення проти грипу, в т.ч. пандемічного”.
 • Наказ від 07.11.2009 № 815 „Про встановлення лікарського засобу озельтамивір (таміфлю тощо) на предметно-кількісний облік у закладах охорони здоров'я на період епідемії грипу A/Н1N1”.
 • Наказ від 07.11.2009 № 814 „Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А/H1N1 Каліфорнія)”.
 • Наказ від 07.11.2009 № 813 „Про затвердження Алгоритму надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип, викликаний вірусом (А/H1N1 Каліфорнія)”.
 • Наказ від 05.11.2009 № 806 „Про затвердження Порядку розподілу марлевих респіраторних масок”.
 • Наказ від 04.11.2009 № 804 „Про організацію роботи санаторіїв МОЗ в умовах підвищеної захворюваності населення України на гострі респіраторні інфекції, грип, у т. ч. грип А/Н1N1 Каліфорнія/04/09”.
 • Наказ від 02.11.2009 № 797 „Про запобігання поширенню ГРВІ, в тому числі грипу А/H1N1”.
 • Наказ від 02.11.2009 № 795 „Про Порядок взаємодії лікувально-профілактичних закладів в умовах підвищеної захворюваності населення України на гострі респіраторні інфекції та пандемічний грип, викликаний вірусом (А/Н1N1 Каліфорнія)”.
 • Наказ від 30.10.2009 № 788 „Про затвердження Переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення для індивідуального захисного комплекту медичних працівників, які безпосередньо контактують з хворими на вірусну інфекцію грипу A/Н1N1”.
 • Наказ від 30.10.2009 № 786 „Про затвердження Порядку забезпечення населення необхідними лікарськими засобами для лікування вірусної інфекції грипу A/Н1N1”.
 • Наказ від 30.10.2009 № 785 „Про затвердження обов'язкового мінімального асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та аптечних пунктів на період епідемії грипу A/Н1N1”.
 • Наказ від 15.10.2009 № 742 „Про розподіл витратних матеріалів із резерву, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік”.
 • Наказ від 15.10.2009 № 741 „Про розподіл витратних матеріалів із резерву, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік”.
 • Наказ від 08.10.2009 № 728 „Про розподіл обладнання, закупленого за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік”.
 • Наказ від 07.10.2009 № 717 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних імунобіологічних препаратів”.
 • Наказ від 05.10.2009 № 710 „Про розподіл тест-систем, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік”.
 • Постанова держсанепідслужби від 15.09.2009 № 22 „Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 2009-2010 рр. попередження заносу та розповсюдження пташиного А(Н5N1) та пандемічного А(Н1/N1) грипу в Україні„.
 • Наказ від 30.09.2009 № 697 „Про розподіл витратних матеріалів, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік”.
 • Наказ від 30.09.2009 № 696 „Про розподіл лікарських засобів, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік”.
 • Наказ від 12.08.2009 № 590 „Про затвердження методичних рекомендацій „Принципи діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання”.
 • Наказ від 14.07.2009 № 505/55 Про організацію проведення лабораторних досліджень на грип.
 • Наказ від 17.06.2009 № 430 „Про закупівлю товарів з метою недопущення занесення та поширення на територію України грипу А/H1N1” зі змінами.
 • Наказ від 11.06.2009 № 422 „Про підвищення рівня функціонування ДУ „Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій” Міністерства охорони здоров'я України.
 • Наказ від 02.06.2009 № 385 „Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування нового грипу А/Н1/N1 (Каліфорнія) у дітей”.
 • Наказ вiд 02.06.2009 № 378 Інструкція щодо заповнення форми звітності N 71 „Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями” (Зареєстровано: Мін’юст України вiд 17.06.2009 № 529/16545).
 • Наказ вiд 02.06.2009 № 378 Інструкція щодо заповнення форми звітності N 2 „Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання за 20___ рік” (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 17.06.2009 № 526/16542).
 • Наказ вiд 02.06.2009 № 378 „Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення” (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 17.06.2009 № 525/16541).
 • Наказ від 20.05.2009 № 189-Адм „Про затвердження „Протоколу діагностики та лікування нового грипу A/H1N1 Каліфорнія у дорослих”.
 • Наказ від 08.05.2009 № 163-Адм „Про створення науково-консультативної групи з опрацювання питань запобігання поширенню вірусу грипу А/Н1N1 при Міністрові охорони здоров'я України”.
 • Постанова держсанепідслужби від 05.05.2009 № 12 „Про додаткові протиепідемічні заходи щодо запобігання виникненню серед населення захворювання на грип А/H1N1”.
 • Наказ від 28.04.2009 № 279/303 „Про затвердження заходів щодо боротьби з свинячим грипом та захисту населення і тваринництва від цієї інфекції”.
 • Наказ МОЗ України від 23.11.2009 р. № 854 „Про підготовку до проведення вакцинації населення проти пандемічного грипу А/Н1N1 Каліфорнія та/або сезонного грипу”.

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»