Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Дисеміновані процеси легень

Невзгода Александр (додав(-ла) 23 декабря 2009 в 16:26)
Додати статью Роздрукувати

Дисеміновані процеси легень, що характеризуються ураженням понад двох сегментів, займають місце серед складних для дифдіагностики захворювань

Найбільш часто синдромом дифузної вогнищевої дисемінації відображаються:

 • дисемінований туберкульоз;
 • саркоїдоз;
 • пневмоконіози;
 • карциноматоз;
 • діопатичний фіброзуючий альвеоліт.

При їх розмежуванні слід враховувати переважаючу локалізацію вогнищ, їх розміри, динаміку рентген-картини, клінічні прояви захворювання, професійний анамнез.

Для гострого гематогенного дисемінованого туберкульозу характерна дифузна рівномірно симетрична мономорфна міліарна або дрібновогнищева дисемінація при виражених клінічних проявах запального процесу. Підгострому і хронічному дисемінованому туберкульозу характерні:

 • переважна локалізація змін в верхівкових та задніх сегментах;
 • нерівномірність дисемінації;
 • поліморфізм вогнищ, схильність їх до злиття;
 • наявність в легенях фіброзних та деструктивних змін.

Саркоїдоз (хвороба Беньє-Бека- Шауманна) в другій стадії характеризується:

 • симетричністю дисемінації;
 • різнокаліберністю вогнищ, переважною їх локалізацією в периферичних відділах легень;
 • наявністю інтерстиціальних змін найбільш виражених в прикореневих відділах, збільшених бронхопульмональних і трахеобронхіальних лімфатичних вузлів;
 • не характерність деструктивних змін.

Відмінними рисами пневмоконіозів являються:

 • середньої величини вогнища, їх правильна округла форма, рівні, чіткі контури;
 • наявність виражених інтерстиціальних змін та звапнення як внутрішньолегеневих вогнищ так і сполучнотканинних конгломератів і лімфатичних вузлів межистіння, обов’язковим є відповідна професійна шкідливість.

При гематогенному карциноматозі:

 • дисемінація розповсюджена;
 • вогнища множинні, середніх і великих розмірів, правильної округлої форми з рівними чіткими контурами;
 • інтерстиціальні зміни відсутні;
 • лімфатичні вузли межистіння не збільшені;
 • характерним є швидке збільшення розмірів вогнищ.

При ідіопатичному фіброзуючому альвеоліті ( синдром Хамемена-Річа) можуть виявлятися дрібні вогнищеві тіні переважно в нижніх та середніх відділах легень на фоні дифузно зміненого легеневого рисунку, що виражається в його підсиленні та деформації з появою дрібносітчастих і петлястих структур. Звертає на себе увагу невідповідність важкої клініки і скудність рентгенологічних даних.

Пневмофіброз характеризується вираженою дифузною деформацією та збагаченням легеневого рисунку, що місцями може створювати видимість дрібних вогнищево-подібних тіней.

Одною важливою диференціальною ознакою між туберкульозом та саркоїдозом - є нехарактерність деструктивних змін при хворобі Беньє-Бека-Шауманна, але в практиці зустрічаються винятки.

Цікавим прикладом є пацієнт Б., 1976 р.н., якому в 2005 р. діагностовано (за показниками КТ обстеження) – алергічний альвеоліт, емфізема легень, хронічний бронхіт. В 2009 р. пацієнт проходить повторне КТ обстеження: в верхніх частках обох легень на фоні вираженого інтерстиціального компоненту множинні дрібні гіперденсивні вузлові ущільнення з локалізацією переважно в S1, S2 зливного характеру, що відповідає периваскулярному інфільтрату. Справа в S2 неправильної овальної форми порожнина з фіброзними стінками розмірами 4,82х3,98 см. Верхівка лівої легені змінена бульозною емфіземою. В 1-му міжребер’ї зліва по задній поверхні - фіброзне ущільнення плеври з поліциклічними зовнішніми контурами. Просвіт сегментарних та часткових бронхів звужений, стінки потовщені внаслідок перибронхіальних змін. Збільшених бронхопульмональних лімфовузлів і вузлів межистіння не виявлено. Скат діафрагми чіткий, реберно-діафрагмальні синуси вільні. КТ-картина альвеоліту з компонентом хронічного пневмоніту, ускладнений бульозною емфіземою з локальною фібротизацією плеври. А після відкритої біопсії легень у 2009 р. гістологічне дослідження вказує на наявність в респіраторних відділах множинних «штампованих» епітеліоїдних та гігантоклітинних гранульом без казеозного некрозу (гранульоми мають неспецифічну будову і складаються з лімфоцитів, макрофагів, епітеліоїдних і гігантських багатоядерних клітин), що є характерною патологоанатомічною ознакою саркоїдозу.

Наукові дослідження, практика лікування та їх аналіз свідчать, що для дифдіагнозу дисемінованих захворювань легень одним з методів залишається рентген та КТ обстеження, однак для остаточної верифікації діагнозу необхідна біопсія легень.

Для порталу „Страна Врачей”
По матеріалам  Перетятко І.М.
Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»