Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Епісиндром: диференційна діагностика та лікування

Трінус К.Ф. (додав(-ла) 23 декабря 2009 в 14:17)
Додати статью Роздрукувати

Епідеміологічні дослідження показали, що чисельність населення, яке потерпає від епілепсії, в цілому становить близько 1% жителів земної кулі. Більшість із таких хворих проходить лікування антиконвульсантами з далеко не завжди позитивним ефектом.

Метою даної роботи є спроба вивчити етіологію виникнення судомних нападів за допомогою викликаних потенціалів.

Авторами було обстежено 70 хворих (35 чоловіків та 35 жінок, віком 33±15 рр.), які скаржились на судомні напади та епізодичні запаморочення. Звертали увагу на габітус по Кречмеру та специфічні особливості психології епілепсії:

 • комунікабельність;
 • пунктуальність; егоцентризм.

Інструментальне обстеження включало полімодальні довголатентні викликані потенціали (МВП):

 • зорові (ЗВП);
 • слухові (СВП);
 • соматосенсорні (ССВП);
 • присінкові (вестибулярні, ПВП);
 • ольфакторні (ОВП).

Також мали результати вірусологічних аналізів всіх хворих: ПЛР, IgA, M і G для HSV, CMV та EBV. Статистика включала Хі-тест і непараметричні критерії.Розподіл хворих за діагнозами виявився:

 • невроз – 24 (34,3%) хворих;
 • вестибулопатія – 15 (21,4%);
 • енцефаліт герпетичного походження – 13 (18,6%);
 • епілепсія – 10 (14,3%);
 • енцефалопатія токсичного походження – 4 (5,7%);
 • діабетична поліневропатія – 2 (2,9%);
 • розсіяний склероз та стан після нейрохірургічної операції були поодинокими випадками (1,43%).

Серед хворих з неврозами у 6-ти (25,0%) знайдені психологічні ознаки епілепсії (складності комунікації), в інших пацієнтів вони були відсутні.

Достовірно були збільшені латентності піків ПВП:

 • Р1 (60,4±28,9 мс)
 • N1 (97,5±23,5)
 • ЗВП Р1 (71,8±23,6)
 • ОВП Р1 (153,1±16,9)
 • Р80 ССВП (105,4±30,9 мс)

У хворих з епілепсією ?8 (80%) були відмічені психологічні, притаманні для епілепсії ознаки, у одного хворого виявили інтелектуальну деградацію, у одного хворого не відмічали психологічних ознак епілепсії (по 10%).

У всіх хворих цієї групи відмічали значне подовження латенцій усіх піків СВП та невелике подовження Р180 ССВП.

У хворих з вестибулопатією психологічні ознаки епілепсії зустрічались у двох хворих – 13,3%. Зате у них були виражені порушення координації. Значно подовжені латенції всіх піків ПВП при нормальних значеннях МВП інших модальностей.

У хворих з енцефалітом знаходили достовірне подовження латенцій всіх піків МВП, титри IgG 1:2054±1687, ПЛР, IgA i M – в межах норми.

Профільне лікування хворих дало 68,8 % позитивного ефекту.

Дослідження показали наступні результати:

 • судоми бувають різноманітної етіології;
 • серед описаних хворих правдива епілепсія знайдена у 14,3% хворих;
 • у багатьох випадках антиконвульсанти малоефективні;
 • при неврозах, енцефалітах, вестибулопатіях терапією вибору виявляється етіологічне лікування.

Спеціально для порталу «Страна Врачей»
По матеріалам авторів: Трінус К.Ф., Пелех О.Л.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»