Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Наказ № 184 від 26.07.99 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів"

Редакция (додав(-ла) 27 августа 2010 в 13:09)
Додати статью Роздрукувати

Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 227 від 30.04.2004

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 184 від 26.07.99
м.Київ

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів.

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я
N 227 від 30.04.2004 )

В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10) та з метою вдосконалення облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально- профілактичних закладів  НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити форми облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів:

  форма № 001/о "Журнал обліку прийому хворих в  стаціонар"
  форма № 001-1/о "Журнал   відмовлень   в    госпіталізації"
  форма № 001-2/о "Журнал обліку хворих, яким надана  лікува-
  льна відпустка"
  форма № 002/о "Журнал обліку прийому   вагітних, роділь і
  породіль"
  форма № 003/о "Медична  картка   стаціонарного   хворого"
  форма № 003-1/о "Медична  картка  переривання   вагітності"
  форма № 003-3/о "Первинний  огляд  анестезіолога і протокол
  загального знеболення"
  форма № 003-4/о "Листок  лікарських призначень"
  форма № 003-5/о "Протокол переливання крові та її компонен-
  тів"
  форма № 004/о "Температурний листок"
  форма № 005/о "Листок реєстрації переливання  трансфузій-
  них рідин"
  форма № 006/о "Журнал  обліку   збору   ретроплацентарної
  крові"
  форма № 007/о "Листок обліку руху хворих і ліжкового фон-
  ду стаціонару"
  форма № 008/о "Журнал запису оперативних  втручань у ста-
  ціонарі"
  форма № 009/о "Журнал реєстрації переливання  трансфузій-
  них рідин"
  форма № 010/о "Журнал запису пологів у  стаціонарі"
  форма № 011/о "Листок  основних  показників стану хворого
  який  знаходиться   в   відділенні (палаті)
  анестезіології і інтенсивної терапії"
  форма № 012/о "Акт констатації смерті  на підставі смерті
  мозку"
  форма № 013/о "Протокол (карта) патологоанатомічного дос-
  лідження"
  форма № 014/о "Направлення  на патологогістологічне  дос-
  лідження"
  форма № 015/о "Журнал  реєстрації  надходження  і  видачі
  трупів"
  форма № 016/о "Зведена  відомість  обліку  руху  хворих і
  ліжкового фонду  в  стаціонарі,  відділенні
  або профілю ліжок"
  форма № 017/о "Акт констатації біологічної смерті"
  форма № 018/о "Карта обліку вилучення тканини"
  форма № 019/о "Повідомлення про випадок пересадки органа"
  форма № 020/о "Паспорт  на гомотрансплантант"
  форма № 021/о "Карта донора  (трупа) N"
  форма № 022/о "Журнал обліку замороженого кісткового моз-
  ку, що знаходиться на зберіганні"
  форма № 23/о "Журнал обліку кісткового мозку, що загото-
  влений для консервації"
  форма № 024/о "Журнал   обліку  консервованого кісткового
  мозку"
  форма № 033/о "Акт про вилучення органів і тканин у доно-
  ра-трупа для трансплантації"
  форма № 034/о "Етикетка  на  флакон  з  кістковим мозком,
  заготовленим для заморожування"
  форма № 041/о "Етикетка  на  флакон  з  кістковим мозком,
  розмороженим для трансплантації"
  форма № 059/о "Журнал обліку  вилучення  донорських орга-
  нів та тканин  з метою подальшої трансплан-
  тації"
  форма № 066/о "Статистична  карта  хворого,  що  вибув із
  стаціонару"
  форма № 066-1/о "Статистична  карта  хворого, який вибув із
  психіатричного (наркологічного) стаціонару"

  ( Наказ втратив чинність щодо затвердження форми медичної облікової документації № 094/о на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 227 від 30.04.2004 )

  форма № 094/о "Листок очікування реципієнтів на пересадку органів"

  форма № 096/о "Історія пологів"
  форма № 097/о "Карта розвитку  новонародженого"
  форма № 102/о "Журнал відділення  (палати) для новонарод
  жених"
 2. Вважати такими, що втратили чинність накази МОЗ України: від 21.10.93. № 218 "Про затвердження облікових статистичних форм", від 26.12.94 № 311 "Про затвердження облікових статистичних форм".
 3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам вищих навчальних закладів, директорам науково-дослідних установ, керівникам підвідомчих закладів забезпечити впровадження облікових статистичних форм, що використовуються в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів.
 4. В.о.начальника Центру медичної статистики (Голубчиков М.В.) забезпечити працівників статистичної служби обласного рівня облікових форм, що використовуються в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів та надати необхідну інструктивно-методичну допомогу.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Картиша А.П.

Міністр

Р.В.Богатирьова

Заступник Міністра

А.П. Картиш

Начальник Головного управління лікувально-профілактичної допомоги

В.А.Піщиков

Начальник Головного управління медичної допомоги дітям і матерям

Н.Г.Гойда

В.о.начальника Центру медичної статистики

М.В.Голубчиков

Начальник управління справами

М.П.Мотюк

Начальник Головного управління закладів освіти та медичної науки

Ю.В.Вороненко

Головний спеціаліст юристконсульт

Е.Л.Меншикова

Схожі матеріали

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»