Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Кафедра сімейної медицини, м.Львів

Невзгода Александр (додав(-ла) 23 января 2010 в 15:29)
Додати статью Роздрукувати

Завідувач кафедри Кияк Юліан Григорович доктор медичних наук, професор

Штат кафедри

 • Відповідальний за навчальну роботу - доц. Скибчик В.А.
 • Відповідальна за наукову роботу - ас. Копчак Л.М.
 • Д.м.н., проф. Кияк Ю.Г., д.м.н., проф., акад. АН ВОУ Заремба Є.Х., д.м.н., доц. Cкибчик В.А., д.м.н., доц. Соломенчук Т.М., к.м.н., доц. Кущ І.О., к.м.н., доц. Волошиновська С.Й., к.м.н., доц. Лозицький І.В., к.м.н., доц. Світлик Г.В., к.м.н., ас. Копчак Л.М., к.м.н., ас. Заремба-Федчишин О.В., к.м.н., ас. Данилова Г.В., к.м.н., ас. Медведик Л.О., ас. Федечко М.Й., ас. Барнетт О.Ю., ас. Іжицька Н.В., ас. Макар О.Р., ас. Шатинська-Мицик І.С, к.м.н., ас. Бєсєдіна А.С., ас. Чнгрян Г.В., ас. Заремба О.В., ас. Торська О.М., ас. Голик О.М., ас. Топілко О.Ю., к.м.н., ас. Молчко О.Ю., ас. Білавка І.В., к.м.н., ас. Слаба Н.А.

 

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку лікарів-курсантів на передатестаційних циклах: „Кардіологія“, „Ревматологія“, „Медицина невідкладних станів“, „Загальна практика - сімейна медицина“; на циклах спеціалізації: „Загальна практика - сімейна медицина“, „Кардіологія“, „Ревматологія“, „Медицина невідкладних станів“, а також на циклах тематичного удосконалення: „Клінічна електрокардіографія“, „Клінічна аритмологія“, „Вибрані питання ревматології“, „Невідкладні стани в кардіології“, „Вибрані питання терапії“. Крім того, кафедра проводить підготовку лікарів-інтернів на циклах спеціалізації (інтернатури): „Внутрішні хвороби“, „Загальна практика - сімейна медицина“, „Медицина невідкладних станів“. На кафедрі навчаються студенти факультету вищої медсестринської освіти на циклах: „Медсестринство в геронтології і геріатрії“, „Медсестринство в сімейній медицині“, а також - аспіранти, магістри і клінічні ординатори, в т.ч. іноземні лікарі з Лівану, Пакистану, Індії та Болгарії.

 • За 2000-2007 роки на кафедрі пройшли підготовку: 333 інтерни, 1 007 слухачів на циклах спеціалізації, 2 520 слухачів на передатестаційних циклах , 734 слухачів на циклах тематичного удосконалення.
 • За 1995-2007 роки співробітниками кафедри видано 15 навчальних посібників, 3 словники, 51 методичну розробку практичних та семінарських занять для студентів, інтернів і курсантів, із них - 35 з грифом центрального методичного кабінету МОЗ України. Складено навчальні плани і програми для лікарів-курсантів (10), інтернів (12), а також для студентів (2) та магістрів (1).
 • Для поглиблення академічної підготовки сімейних лікарів України кафедрою підготовлено та видано збірники тестів комп'ютерного контролю для лікарів різних кваліфікаційних категорій у 3-х томах, а також для інтернів. Для сімейних лікарів видано посібник з кардіології „Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів“ (два видання). Видано також Енциклопедію „Сімейна медицина“ у 5-ти томах (Том 1. Внутрішні хвороби. Книга 1 і Книга 2), та „Медсестринство в сімейній медицині“.

Напрямки наукових досліджень

Основні напрями наукових досліджень кафедри: клітинна кардіологія (кореляція між клінічними і функціональними ознаками ураження серця при ІХС, артеріальній гіпертензії, цукровому діабеті 2-го типу, дилятаційними кардіоміопатіями та ультраструктурними змінами в зразках міокарда, отриманих шляхом експрес-некропсії, а також під час операційної біопсії), вивчення системи зсідання крові і фібринолізу, імунної системи, функції кори наднирників та варіабельності серцевого ритму при гострих формах ІХС, гіпертонічній хворобі, ревматизмі, системних захворюваннях сполучної тканини та захворюваннях органів дихання.

На кафедрі виконується фундаментальне дослідження „Гібернація міокарда при гострому інфаркті та артеріальній гіпертензії - як предиктор серцевої недостатності“ на замовлення МОЗ України, а також планова НДР „Вплив професійних шкідливостей та алкоголю на виникнення ІХС і токсичних кардіоміопатій“. Мета досліджень - вдосконалення медикаментозних і фізіотерапевтичних методів лікування.

Основні здобутки кафедри

 • Працівниками кафедри за 1994-2007 роки опубліковано 477 наукових статей в українських і закордонних наукових виданнях, зроблено 264 доповіді на всеукраїнських і міжнародних конгресах та конференціях (Росія, Бєларусь, Польща, Данія, Австрія, Німеччина, Туреччина, Франція, Чехія, Швеція, Великобританія, США).
 • Обладнання та апаратура: ехокардіограф, велоергометр, комп'ютерний електрокардіограф для визначення варіабельності ритму серця, колориметр фотоелектричний.
 • Впроваджені такі методи дослідження: імунологічні (із застосуванням моноклональних антитіл), автокоагуляційний тест, атомно-абсорбційна спектрофотометрія крові, ультраструктурне дослідження клітин венозної крові та експрес-некроптатів міокарда.
 • Одержано 7 патентів України. Захищено 6 докторських дисертацій (Кияк Ю.Г., Чоп'як В.В., Ягенський А.В., Скибчик В.А., Соломенчук Т.М., Валецький Ю.М.), 11 кандидатських дисертацій, 15 магістерських робіт. Заплановано 17 кандидатських дисертацій і одну докторську.
 • Кафедра започаткувала розвиток сімейної медицини в Україні і організувала першу в Україні кафедру сімейної медицини та Асоціацію сімейних лікарів Львівщини, взяла активну участь в організації Асоціації сімейних лікарів України та входження її у Всесвітню і Європейську організації. Кафедра співпрацює з аналогічними новоствореними кафедрами Києва, Одеси, Дніпропе тровська та Донецька. Колектив кафедри підтримує тісний зв'язок з сімейними лікарями Англії, США, Бельгії, Німеччини та інших країн світу. Складено договір про співпрацю з кардіологічною клінікою у м. Катовіце (Польща).
 • Професор Кияк Ю.Г. є головою спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями „Внутрішні хвороби“ і „Кардіологія“, а також член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: „Нормальна фізіологія“, „Гігієна та професійні захворювання“, „Патологічна анатомія“ у Львівському національному університеті імені Данила Галицького; голова Львівської обласної асоціації „Мікроциркуляція і гемостаз“; член Європейської асоціації кардіологів і член Європейської асоціації патологів; член редакційної ради журналів „Львівський медичний часопис“ і „Внутрішня медицина“. Автор має понад 250 наукових публікацій. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації і 11 магістерських робіт. Виконуються 4 кандидатські і 2 докторські дисертації та 3 магістерські роботи.

 

Нагороджений Почесними грамотами: МОЗ України і Української Греко-Католицької церкви, голови Львівської облдержадміністрації, начальника головного управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації і обласної організації профспілок працівників охорони здоров'я України.

Адреса: 79059, м. Львів, вул. Миколайчука, 9
тел. (8032) 224-91-44

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»