Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Огляд нормативно-правових документів в системі охорони здоров'я за 2008 рік

Жилка Надежда (додав(-ла) 18 января 2010 в 14:15)
Додати статью Роздрукувати

У 2008 р. нормативно-правові акти, видані Міністерством охорони здоров'я України, мали широкий спектр спрямованості та впливу на діяльність медичної галузі.

З метою удосконалення роботи Міністерства охорони здоров'я зі зверненнями громадян, оперативного вирішення питань, поставлених в цих зверненнях, посилення відкритості в діяльності центрального апарату Міністерства охорони здоров'я наказом МОЗ України від 30.10.2008 № 617 затверджене створення з 1 листопада 2008 року в Міністерстві охорони здоров'я телефон „гарячої лінії“: 253-54-84, який працює з 9.00 до 13.00 годин.

З метою реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади наказом від 09.02.2008 № 65 затверджені стандарти надання адміністративних послуг в Міністерстві охорони здоров'я України:

 • стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з ліцензування господарської діяльності з медичної практики;
 • стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
 • стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з ліцензування на проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю);
 • стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з державної акредитації закладів охорони здоров'я;
 • стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з проведення державної реєстрації харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
 • стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров'я України з проведення державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів;
 • стандарт надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз (наказ від 22.10.2008 № 600).

 

З 01.06.2008 у складі Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України загальнодержавний центр розроблення та моніторингу дотримання медичних стандартів, затверджений наказом МОЗ України від 12.06.2008 № 313 „Про створення загальнодержавного центру розроблення та моніторингу дотримання медичних стандартів“.

З метою встановлення єдиного порядку організації та проведення експертизи тимчасової непрацездатності наказом МОЗ України від 09.04.2008 № 189 затверджене Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за умови на явності ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на право провадження господарської діяльності з медичної практики та сертифіката державної акредитації закладу охорони здоров'я незалежно від форм власності.

Наказом МОЗ України 29.08.08 № 503 „Про затвердження методичних рекомендацій „Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду“ здійснені уточнення правил класифікації станів і хвороб відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб (МКХ), яка є основним інструментом інформації про здоров'я населення та діяльності установ охорони здоров'я для забезпечення методичної єдності і співставлення результатів вивчення захворюваності населення, причин смерті як у межах країни, так і між країнами. Нині діє Десятий перегляд Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10), який в Україні введено в дію у закладах охорони здоров'я з 01.01.1999 (наказ МОЗ України № 297 від 08.10.1998).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 1402-р затверджений план заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року, на що Міністерством охорони здоров'я розробленні заходи реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року і затверджені наказом від 29.12.2008 № 815.

В значній мірі якість медичної допомоги залежить від рівня підготовки спеціалістів. Так, у 2008 р. МОЗ України затверджені нові навчальні плани з підготовки кадрів:

 • навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю „Клінічна фарма-ція“ (наказ від 17.05.2008 № 258);
 • навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю „Технологія парфумерно-косметичних засобів“ (наказ від 17.05.2008 № 259);
 • навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю „Технологія фармацевтичних препаратів“ (наказ від 19.05.2008 № 265);
 • навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю „Медична психо-логія“ (наказ від 30.05.2008 № 286).

 

З метою забезпечення якісної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців для галузі охорони здоров'я, покращання якості медичної допомоги населенню, поступального розвитку вищої медичної освіти на засадах євроінтеграції та її реформування спільним наказом МОЗ та АМН України від 12.09.2008 № 522/51 затверджена Концепція розвитку вищої медичної освіти.

Наказом МОЗ України від 07.11.2008 № 642 затверджене створення і положення про університетську клініку при державному вищому навчальному закладі (закладі післядипломної освіти) ІІІ-IV рівнів акредитації, як закладу охорони здоров'я - лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом ВНЗ/ЗПО. Університетська клініка є клінічною базою ВНЗ/ЗПО. Головною метою діяльності Університетської клініки є надання високоспеціалізованої та спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги, медичної допомоги при невідкладних станах та екстрених ситуаціях; забезпечення на цій основі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.

З метою реалізації основних напрямків державної політики, направленої на прискорений розвиток та впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій, підвищення доступності медичної допомоги, безпеки пацієнта, ефективності та оптимізації роботи усіх складових галузь, а також створення умов (сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури) для впровадження страхової медицини 25.11.2008 наказом № 675 затверджена галузева програма „Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров'я“.

З метою удосконалення роботи щодо визначення необхідності направлення на лікування за кордон громадян України наказом МОЗ України від 06.06.2008 № 307 визначений порядок направлення громадян України на лікування за кордон.

З метою приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами у відповідність до чинного законодавства спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ України від 06.06.2008 № 69/307 затверджені Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

З метою упорядкування відпуску лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів МОЗ України 03.11.2008 наказом № 633 затверджений Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів.

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 518 „Деякі питання обігу наркотичних і психотропних засобів“ спільним наказом МВС та МОЗ України від 13.06.2008 № 282/318 затверджений тимчасовий порядок обігу лікарського засобу Трамадол.

З метою вдосконалення системи контролю за проведенням медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів, недопущення зловживань при використанні бланків суворої звітності наказом МОЗ 17.07.2008 № 392 затверджені заходи щодо вдосконалення системи контролю за проведенням медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів і обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів.

Зважаючи на значимість питання здорового способу життя, наказом МОЗ України від 25.07.2008 № 412 затверджені медико-організаційні технології подальшого розвитку лікарсько-фізкультурної служби в Україні.

Нормативні акти з питань акушерства, гінекології та неонатології

У 2008 р. здійснені суттєві кроки у поліпшенні матеріального становища та забезпечення ліками родопомічних закладів на виконання заходів Державної програми „Репродуктивне здоров`я нації на період до 2015 року“:

 • вперше за часи існування Радянського Союзу та періоду самостійної України державою здійснені дієві кроки у напрямку профілактики аборту шляхом забезпечення жінок з тяжкими соматичними захворюваннями, яким вагітність та пологи загрожують життю, безоплатними контрацептивами через центри і кабінети планування сім'ї. До цих пір безоплатно контрацептиви надавалися жінкам у центрах планування сім'ї лише за рахунок гуманітарних поставок. У 2008 р. українські жінки з тяжкими захворюваннями можуть отримати безкоштовно саме той контрацептив, який їй порекомендує спеціаліст. Для цього по центрам планування сім'ї розподілено 7 702 внутрішньоматкових контрацептивів BM „Pregna“ T Cu 380 A (наказ МОЗ України від 13.10.2008 № 582), 8 713 упаковок комбінованого гормонального контрацептивного препарату „регулон“ (наказ від 19.08.2008 № 477), 10 928 упаковок гормонального контрацептивного препарату „новінет“ (наказ від 19.08.2008 № 478), 830 440 бар`єрного контрацептиву „презерватив латексний Romed“ (наказ від 01.09.2008 № 507);
 • акушерські стаціонари у 2008 р. забезпечені високоефективним дороговартісним препаратом НовоСевен для невідкладної медичної допомоги у разі виникнення кровотечі під час пологів у кількості 719 упаковок, що є суттєвим кроком у профілактиці материнської смертністю (наказ МОЗ України від 01.09.2008 № 505);
 • центри планування сім`ї та репродукції людини забезпечені лапароскопами (наказ від 26.11.2008 № 680 „Про розподіл медичного обладнання для центрів планування сім`ї та репродукції людини, закупленого в централізованому порядку у 2008 році“);
 • центри репродуктивного здоров'я/жіночих консультацій кожної області забезпечені мамографами для діагностики захворювань молочної залози (наказ МОЗ України від 26.11.2008 № 681);
 • кабінети патології шийки матки забезпечені кольпоскопами для діагностики патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів (наказ МОЗ України від 26.11.2008 № 682);
 • пологови стаціонари забезпечені лабораторним обладнанням: мікробіологічними аналізаторами VITEК 2 Compact 15 для забезпечення інфекційного контролю (наказ МОЗ України від 26.11.2008 № 683);
 • родопомічні заклади охорони здоров'я та центри планування сім'ї забезпечені тест-системами для обстеження населення з груп ризику, наречених, вагітних та новонароджених на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, вірусу простого герпесу (наказ від 01.12.2008 № 707);
 • акушерські стаціонари ІІІ рівня забезпечені обладнанням (55 фетальних моніторів Corometrics серії 170, модель 171; 10 ультразвукових діагностичних систем DP-9900 Plus; 73 пульсоксиметрів ЮТАС ОКСІ 200; 21 біохімічних аналізаторів ВА-88; 16 гематологічних автоматичних аналізаторів ВС-3000 Plus; 11 ультразвукових скануючих приладів ULTIMA PA; 1 апарат штучної вентиляції легень для новонароджених моделі BEAR CUB 750 psv) (наказ від 05.12.2008 № 725), 13 аналізаторів мікробактерій BD Crystal TM (наказ від 06.02.2008 № 53).

 

У 2008 р. на виконання заходів щодо поліпшення якості медико-генетичної допомоги населенню наказами МОЗ України від 25.09.08 № 553 та від 01.12.2008 № 710 затверджений перелік обладнання та реактивів для медико-генетичних центрів, закупленого за державні бюджетні кошти.

Наказом МОЗ України від 05.02.2008 № 47 „Про затвердження Примірного положення про Регіональний організаційно-методичний центр з впровадження заходів галузевої Програми „Підтримки грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 рр.“ з метою методичного забезпечення та координації діяльності закладів охорони здоров'я з питань підтримки грудного вигодовування.

З метою реалізації Державної програми „Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року“, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849, наказом МОЗ України від 13.02.2008 № 74 затверджене створення при МОЗ Координаційної ради з питань виконання Державної програми „Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року“.

29 серпня 2008 р. наказом МОЗ України № 502 затверджений клінічний протокол з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології.

Наказом МОЗ України від 03.11.2008 № 624 затверджені клінічні протоколи з акушерської допомоги „Нормальні пологи“ та „Невиношування вагітності“.

Нормативні акти з питань педіатрії

Спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 19.05.2008 № 254/704/260/427/2014 затверджений Порядок виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання.

Спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 14.04.2008 № 200/196/1481 затверджений Порядок обміну інформацією про припинення виплати допомоги при народженні дитини батькам (опікунам, усиновителям), прийомним батькам та батькам-вихователям.

На виконання Указу Президента України від 5 травня 2008 року № 411 „Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей“ та з метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей від 20.08.2008 № 479 затверджений Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, а наказом МОЗ України від 02.09.2008 № 510 затверджений Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Указом Президента України від 05.05.2008 № 411 визначені заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, на які МОЗ наказом від 01.07.2008 № 345 затверджений План реалізації цих заходів.

На виконання та реалізації Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю наказом МОЗ України від 04.07.2008 № 364 затверджені державні соціальні нормативи у сфері реабілітації дітей-інвалідів.

У 2008 р. службою охорони здоров'я дитячого населення затверджені клінічні протоколи та деякі зміни до діючих клінічних протоколів з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання медичної допомоги дітям:

 • про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.12.03 № 624 "Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча урологія“ (наказ від 18.03.2008 № 140);
 • клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років (наказ від 20.03.2008 № 149);
 • клінічний протокол надання медичної допомоги за спеціальністю „Дитяча нейрохірургія“ (наказ від 17.06.2008 № 320);
 • клінічний протокол надання допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами (наказ від 21.08.2008 № 484);
 • протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і туболоінтерсти-ціальним нефритом (наказ від 03.11.2008 № 627).

 

У зв'язку із затвердженням наказу МОЗ України від 20.03.2008 № 149 „Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років“, 03.04.2008 виданий наказ № 177 „Про деякі заходи щодо вдосконалення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям“.

Нормативні акти з питань профілактики ВІЛ/СНІДу

На виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України „Український прорив: для людей, а не для політиків“ та з метою досягнення „Цілей розвитку тисячоліття в Україні“ щодо стабілізації та покращення епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, наказом МОЗ України від 14.03.2008 № 136 затверджений „План заходів МОЗ України на виконання рішення наради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2008 році“.

З метою реалізації створення національної системи моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, а також оцінки лікування ВІЛ-інфекції /СНІДу наказом МОЗ України від 07.04.2008 № 187 „Про затвердження тимчасових форм обліку та звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та інструкцій щодо їх заповнення“ затверджені:

 • форма первинної облікової документації № 030-5/о „Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою“;
 • форм первинної облікової документації № 510-2/о „Журнал реєстрації ВІЛ-інфікованих, що перебувають під диспансерним наглядом у лікува-льному закладі“;
 • форма первинної облікової документації № 510-3/о „Журнал реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі“.

 

З метою забезпечення доступу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД до діагностики, лікування, догляду та підтримки наказом МОЗ України від 15.04.2008 № 205 затверджений Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2008 році, спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.2008 № 199/401 затверджений Комплексний план впровадження антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах на 2008 рік, 04.07.2008 наказом МОЗ України № 355 затверджений План заходів щодо забезпечення доступу представників уразливих груп населення до діагностики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, з метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Наказом МОЗ України від 19.08.2008 № 476 „Про затвердження стандарту лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін'єкційних наркотиків“, наведені основні складові порядку надання медичної допомоги ВІЛ-позитивним людям, які є споживачами ін'єкційних наркотиків. Стандарт визначається для лікарів-наркологів та інфекціоністів, фтизіатрів, медичних сестер, які зайняті у лікуванні ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотиків, а також для соціальних працівників, психологів та консультантів з наркозалежності, що працюють у мультидисциплінарних командах з впровадження лікування, догляду та підтримки, включаючи замісну підтримувальну терапію для ВІЛ-позитивних споживачів ін'єкційних наркотиків.

З метою удосконалення надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД у 2008 р. затверджені декілька клінічних протоколів:

 • клінічний протокол діагностики та лікування вірусного гепатиту С у дорослих, хворих на ВІЛ-інфекцію (наказ від 30.12.2008 № 826);
 • клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання - туберкульоз та ВІЛ-інфекцію (наказ від 28.05.2008 № 276).

 

Нормативні акти з питань психіатрії

З метою психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах; визначення, корекції, реабілітації, профілактики порушень взаємин з оточуючим соціальним середовищем людини; діагностики, корекції, лікування, реабілітації, профілактики розладів психічного стану людини, корекції особистості наказом МОЗ України від 15.04.2008 № 199 „Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу“ встановлені єдині вимоги до застосування методів психологічного і психо-терапевтичного впливу, у тому числі щодо місць застосування таких методів. Наказом МОЗ України від 18.03.2008 № 144 затверджені заходи МОЗ України щодо профілактики розумової відсталості.

З метою забезпечення науково-методичного забезпечення провадження замісної підтримувальної терапії для споживачів ін'єкційних наркотиків наказом МОЗ України від 10.11.2008 № 645 затверджені методичні рекомендації „Замісна підтримувальна терапія в лікуванні із синдромом залежності від опіоїдів“.

Нормативні акти з питань загальної терапії

З метою удосконалення якості надання медичної допомоги затверджені клінічні протоколи санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення (наказ від 06.02.2008 № 56).

Наказом МОЗ України від 08.02.2007 № 57 затверджені державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів за лікарськими спеціальностями: гастроентерологія, ендокринологія, кардіологія, медична психологія, психотерапія, неврологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, медична психологія, пульмонологія, ревматологія, хірургія. З метою створення державної системи доказової інформації про лікарські засоби, стандарти лікування у 2008 р. затверджені формулярні довідники:

 • формулярний довідник з використання лікарських засобів в онкології (на-каз від 05.09.2008 № 514);
 • формулярний довідник з використання лікарських засобів в пульмонології при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів (наказ 05.09.2008 № 513);
 • формулярний довідник з використання місцевих форм лікарських засобів в офтальмології (наказ від 05.09.2008 № 515);
 • формулярний довідник з використання протимікробних та антигельмінтних засобів (наказ від 05.09.2008 № 516);
 • формулярний довідник з використання місцевих форм лікарських засобів в оториноларингології (наказ від 05.09.2008 № 517);
 • формулярний довідник з використання лікарських засобів в кардіології (наказ від 20.11.2008 № 667);
 • формулярний довідник з використання лікарських засобів в ревматології (наказ від 20.11.2008 № 668);
 • формулярний довідник з використання імуномоделюючих та протиалергічних лікарських засобів (наказ від 03.11.2008 № 629);
 • формулярний довідник з використання лікарських засобів, що застосовуються в дерматовенерології (наказ від 03.11.2008 № 630).

 

З метою удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України, в тому числі під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного характеру, терористичних актів наказом МОЗ України від 29.08.2008 № 500 „Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні“ затверджені нові організаційно-медичні технології екстреної медичної допомоги.

Наказом МОЗ України від 03.11.2008 № 631 затверджений Примірний табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного обладнання обласної лікарні.

Нормативні акти з питань хірургії

З метою впорядкування призначень на виготовлення та видачу ортопедичного взуття пільговим категоріям населення відповідно до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення спільним наказом МОЗ та Мінсоцпраці України 17.07.2008 № 327/395 затверджений перелік діагнозів для забезпечення окремих категорій населення ортопедичним взуттям. З метою удосконалення якості надання медичної допомоги затверджені клінічні протоколи:

 • клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Нейрохірургія" (наказ від 13.06.2008 № 317);
 • клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Хірургія серця і магістральних судин" (наказ від 03.11.2008 № 622).

 

Нормативні акти з питань неврології

З метою удосконалення надання неврологічної та реабілітаційної допомоги населенню та координації дій, пов'язаних з реалізацією прав громадян на медичну допомогу наказом МОЗ України від 11.06.2008 № 312 затверджене створення Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров'я України з розташуванням його за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1.

Нормативні акти з питань офтальмології

З метою поліпшення профілактичної роботи, спрямованої на раннє виявлення, своєчасне лікування хворих на глаукому, попередження інвалідності по зору та сліпоти наказом МОЗ України від 28.01.2008 № 30 затверджені заходи щодо удосконалення профілактики, раннього виявлення глаукоми та попередження інвалідності по зору.

Нормативні акти з питань санітарно-епідеміологічної служби

З метою науково-методичного забезпечення державного санітарно-епідеміологічного контролю санітарною службою в Україні затверджені нові санітарні норми:

 • для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення наказом МОЗ України від 24.01.2008 № 26 затверджені правила організації роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти І-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами;
 • методичні вказівки „Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 90Sr та 137Cs в харчових продуктах“ (наказ від 11.08.2008 № 446);
 • методичні вказівки „Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення“ (наказ від 18.02.2008 № 86);
 • методичні рекомендації „Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та S-mPlate“ (наказ від 14.03.2008 № 138);
 • нормативи оснащення лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 1-4 рівнів (наказ від 16.07.2008 № 388);
 • методичні рекомендації „Епідеміологічний нагляд і контроль за випадками сезонного та пташиного грипу у людей“ (наказ від 20.11.2008 № 661);
 • правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (наказ від 04.04.2008 № 179/276);
 • методичні вказівки з підготовки та проведення додаткової імунізації проти кору і краснухи (наказ від 18.04.2008 № 213);
 • інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України (наказ 17.05.2008 № 254);
 • методичні рекомендації „Планування заходів щодо попередження епідемічних ускладнень внаслідок надзвичайних ситуацій, викликаних повенями“ (наказ від 13.08.2008 № 454);
 • програми впровадження щеплення вакциною пентаксим (Санофі Пастер S.A., Франція) в Україні (наказ від 21.08.08 № 483);
 • методичні вказівки для медичних працівників кабінетів (пунктів) щеплень, виїзних (тимчасових) та мобільних бригад (наказ від 18.04.2008 № 212);
 • методичні рекомендації „Епідеміологічній нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика“ (наказ від 04.04.2008 № 181).

 

З метою проведення моніторингу та контролю за епідеміологічною ефективністю вакцин, що використовуються для активної імунізації населення України наказом МОЗ України від 17.01.2008 № 19 „Щодо обліку епідеміологічної ефективності вакцин в Україні“ затверджені спеціальні облікові форми:

 • форму загального звіту по картам епідрозслідування захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, у щеплених;
 • форму карти епідрозслідування захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, у щеплених;
 • форму повідомлення про захворювання на інфекційні хвороби, епідрозслідування захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, у щеплених.

 

З метою організації та проведення додаткової імунізації населення України проти кору та краснухи відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 348-р „Про затвердження плану заходів з проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи на 2008 рік“ наказом МОЗ України від 03.04.2008 № 178 затверджений план заходів щодо організації підготовки до проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи.

Наказом МОЗ України від 11.11.2008 № 649 „Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з питань імунопрофілактики“ затверджені заходи з питань організації імунізації.

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»