Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Бактеріальний вагіноз: лікування за допомогою супозиторіїв Гексикон

Невзгода Александр (додав(-ла) 13 января 2010 в 12:01)
Додати статью Роздрукувати

У статті наводяться дані оцінки ефективності застосування м'яких лікарських форм "Гексикон" (вагінальні супозиторії) у лікуванні бактеріального вагінозу.

Бактеріальний вагіноз протягом багатьох років становить актуальну проблему в лікуванні гінекологічних хворих. І, хоча, данна патологія не загрожує життю пацієнтки, однак, вже доведенно зв’язок бактеріального вагінозу та таких патологічних процесів в акушерстві та гінекології як дисплазія шийки матки, розвиток інфекційно – запальних захворювань матки та придатків, перитоніту, сепсису, передчасних пологів, невиношування вагітності, що обумовлює реальну загрозу здоров’ю як жінки, так і її майбутньої дитини [1,2,3,4,8].

По відношенню до вибору лікарських засобів сучасні тенденції терапії різних захворювань ґрунтуються на принципі “необхідності і достатності”.

У той же час аналіз підходів до лікування запальних захворювань нижніх відділів статевих органів виявляє проблему поліпрагмазії, одночасного призначення значної кількості препаратів, при цьому прогнозувати їх фармакокінетичний та фармакодинамічний ефект важко, а інколи просто неможливо.

Отже, особливого значення в терапії запалень геніталій набуває застосування максимально ефективних середників, які б дозволили, уникаючи нераціонального застосування значної кількості препаратів, забезпечити безпосередню дію їх у вогнищі ураження [5,7].

Інтравагінальне введення лікарських засобів при запальних захворюваннях нижніх відділів статевих органів дозволяє зменшити дозу препарату при забезпеченні максимально ефективного впливу на мікробні агенти, знизити частоту розвитку побічних системних реакцій, алергізації організму [5,6].

Метою нашої роботи було вивчення ефективності застосування протимікробного та антисептичного засобу "Гексикон" у лікуванні бактеріального вагінозу.

Бактеріальний вагіноз: лікування за допомогою супозиторіїв Гексикон - матеріали та методи дослідження

Під спостереженням перебувало 30 пацієнток, які скаржились на надмірну кількість виділень з піхви, дискомфорт при статевому житті у вигляді печії, свербіжу в ділянці зовнішніх статевих органів з діагностованим бактеріальним вагінозом, з них 4 (13,3%) вагітних жінки в першому триместрі вагітності. До звернення у клініку 10 (33,3%) хворих отримували антибіотикотерапію з приводу запальних захворювань органів малого тазу (ЗЗОМТ). На обстеження з приводу безпліддя були скеровані 14 (46,2%) пацієнток, до застосування допоміжних репродуктивних технологій готувались 11 (36,6%) жінок. Середній вік пацієнток складав 25,4±2,7 років.

Оцінку біоценозу піхви проводили шляхом визначення видового та кількісного складу мікроорганізмів шляхом бактеріоскопії та бактеріологічного дослідження піхвового вмісту з використанням селективних диференційно-діагностичних поживних середовищ за загальноприйнятими методиками.

Бактеріоскопічну картину мазків оцінювали згідно класифікації Е.Ф. Кира (1995). В дослідження включали жінок у яких кількість лактобактерій була мінімальна або взагалі відсутня, наявністю поліморфної грамнегативної та грампозитивної паличкової та кокової флори.

Остаточно бактеріальний вагіноз діагностували за системою Amsel та бактеріоскопією (позитивний аміно-тест, “ключові” клітини в мазку з піхви, рН піхви >4,5).

Статистична обробка результатів досліджень проводилась за допомогою комп’ютерних програм «Statistica 6.0» та «Еxcel 5.0». Відмінності вважали вірогідними при Р<0,05.

Бактеріальний вагіноз: лікування за допомогою супозиторіїв Гексикон - результати дослідження та їх обговорення

Перед початком лікування жінок із бактеріальним вагінозом, оцінювали суб’єктивні скарги пацієнток, які відмічали надмірну кількість виділень з піхви, печію, свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів. До призначення препарату визначали видовий та кількісний склад мікроорганізмів шляхом бактеріоскопії та бактеріологічного дослідження піхвового вмісту, підраховували кількість лейкоцитів, проводили визначення рН піхвового вмісту.

Пацієнткам призначали введення супозиторіїв "Гексикон" ("Нижфарм", Росія) піхвово двічі на добу протягом 10 діб. Один супозиторій містить 0,016 г хлоргексидину біглюконату на поліетиленоксидній основі. Супозиторії, що містять хлоргексидин, є протимікробним та антисептичним засобом. Засіб виявляє виражену бактерицидну дію проти широкого спектру збудників (трихомонад, гонококів, хламідій, уреаплазм, грампозитивних та грамнегативних бактерій, у тому числі тих, що спричиняють бактеріальний вагіноз). Головним механізмом, що визначає бактерицидну дію препарату, є порушення осмотичного тиску мікробної клітини. Навіть в низьких концентраціях хлоргексидин викликає порушення осмотичної рівноваги бактеріальних клітин, втрату калію та фосфору, що визначає основний бактерицидний ефект препарату.

На період лікування хворим було рекомендовано утримуватись від статевого життя, провести етіоспецифічну терапію статевим партнерам, утримуватись від вживання алкоголю. Оцінку ефективності лікування проводили клінічним та бактеріоскопічним методами на 3 та 7 добу лікування, після завершення курсу (11 доба), та через 30 діб після завершення курсу лікування. Клінічну ефективність оцінювали лікар і пацієнтка. Зникнення дискомфорту, свербіжу у ділянці статевих органів з третього дня лікування відмітили 15 (50,0%) пацієнток, у 16 (51,5%) хворих суб'єктивне покращення на сьомий день відміч ено 28 (92,4%) пацієнтками. При гінекологічному обстеженні у 24 (79,2%) хворих зникнення симптомів запалення (зменшення гіперемії, кількості виділень, набряку слизової піхви) відмічено на третю добу лікування.

При рН – метрії виявлено нормалізацію показника у всіх пацієнток на 7 добу лікування з подальшими нормальними значеннями вагінального середовища. (Рис. 1).

Рис. 1. Динаміка показників рН у лікованих жінок.

При підрахунку кількості лейкоцитів відмічалось зниження показника до норми на сьому-одинадцяту добу дослідження (Рис.2).

Рис.2. Динаміка кількості лейкоцитів в піхвових виділеннях лікованих жінок

Бактеріоскопічне а бактеріологічнеобстеження проводилось до та після лікування. Результати показали значне зменшення бактеріальної контамінації слизових статевих органів (табл.1).

Таб.1. Спектр мікроорганізмів біотопу піхви у жінок із бактеріальним вагінозом до та після лікування

Мікроорганізми До лікування Після лікування
абс % абс %
S. aureus 8 26,4 2 6,6
S. epidermidis 10 33,3 5 16,5
E. coli 4 13,2 2 6,6
Lactobacіllus spp. 7 23,1 17 56,1
Diphtheroides 2 6,6 2 6,6
Peptostreptococcus spp. 5 16,5 3 9,9
Bacteroides spp. 2 6,6 1 3,3
Proteus spp. 3 9,9 2 6,6
Mycoplasma hominis 7 23,1 1 3,3
Enterococcus faec. 9 29,7 3 9,9
Streptococcus spp. 4 13,2 1 3,3
Gardnerella vag. 30 100 - -

Побічні ефекти (подразнення слизових статевих органів) були відмічені у однієї пацієнтки (3,3%) на 2 добу лікування, і не було причиною припинення застосування препарату.

Обстеження через 30 діб після закінчення лікування показало, що повне клініко-лабораторне вилікування мало місце у всіх пацієнток.

Лікування бактеріального вагінозу за допомогою супозиторіїв Гексикон: висновки

Застосування супозиторіїв "Гексікон" як засобу самостійного використання, є ефективним, зручним та безпечним у використанні у лікуванні бактеріального вагінозу, дозволяє суттєво зменшити медикаментозне навантаження на організм.

 

Список літератури

  1. Кира Е.Ф. Бактериальний вагиноз. – Спб, 2001. – 117с.
  2. Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путём. – М.: Медицина, 2001. – 413 с.
  3. Діагностика та лікування запальних захворювань сечовидільних шляхів та геніталій у жінок репродуктивного віку / Ромащенко О.В., Руденко А.В., Білоголовська В.В. та інші // ПАГ. – 2003. – №4. – С.95-99.
  4. Жилка Н., Іркіна Т., Стешенко В. Стан репродуктивного здоров’я в Україні (медико-демографічний огляд). – Київ: Міністерство охорони здоров’я України, Національна Академія наук: Інститут економіки, 2001.–68с.
  5. Петрух Л.І., Пронюк О.В. Аналіз сучасних антибактеріальних супозиторіїв для лікування урогенітальної інфекції // Вісник наукових досліджень. – 2003. – №1. – С.116-119.
  6. Пирогова В.І, Козловський І.В., Шурп’як С.О. Застосування мірамістину у комплексному лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів // Вісник наукових досліджень. – 2005. – №2 (додаток). – С.162-164.
  7. Сучасні проблеми антибактеріальної терапії та профілактики гнійно-запальних ускладнень в акушерстві, гінекології, хірургії, шляхи їх вирішення / Б.Ф.Мазорчук та ін. // Вісник наукових досліджень. – 2002. – №2 (додаток). – С.74-76.
  8. Symptoms and sings in single and mixed genital infections / P.A.Mardth, K. Tchoudomorova, S.Elshibly, D.Helberg // Int. J. Gynecol. Obstet. – 1998. – Vol.63. – P.145-152.В.І. Пирогова, І.В. Козловський
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»