Вхід на сайт

Увійти Зареєструватись

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»

Вибір напряму медицини

Інформаційний блок
Розмір тексту
Aa Aa Aa

Організація та проведення комплексу заходів щодо профілактики виникнення гінекологічних захворювань

Жилка Надежда (додав(-ла) 15 июля 2010 в 15:13)
Додати статью Роздрукувати

Сучасна організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги передбачає проведення заходів щодо профілактики виникнення гінекологічних захворювань, раннього їхнього виявлення та надання своєчасної і якісної лікувальної допомоги, як основи профілактики онкогінекологічних захворювань.

Для зниження захворюваності і смертності від раку шийки матки при проведенні програм профілактики і раннього виявлення цього захворювання життєво необхідною є правильна організація скринінгу патології шийки матки.

Основні складові профілактики раку шийки матки (ВООЗ, 2004)

 • заохочення жінок до участі;
 • проведення скринінгу на основі аналізу високої якості;
 • застосування ефективного лікування.

Скринінг патології шийки матки в Україні в сучасних умовах здійснюється за полікомпонентним підходом. Відповідальними за його здійснення в регіонах є начальники органів охорони здоров'я, їх заступники з питань материнства і дитинства, головні фахівці з питань акушерства та гінекології, онкогінекології, лабораторної діагностики.

Основні компоненти скринінгу патології шийки матки в Україні:

 • заходи щодо підвищення інформованості населення з питань профілактики раку шийки матки;
 • профілактичні огляди з цитологічним обстеженням усіх жінок, що звернулися за акушерсько-гінекологічною допомогою вперше у поточному році;
 • цитологічний скринінг у жінок від 18 до 65 років;
 • якісне дослідження цитологічного матеріалу;
 • організація зворотного зв'язку між цитологічними лабораторіями і лікувальними закладами акушерсько-гінекологічного профілю;
 • діагностика і лікування патології шийки матки;
 • динамічне спостереження жінок з патологією шийки матки;
 • оцінка ефективності скринінгових програм.

Заходи щодо підвищення інформованості населення з питань профілактики раку шийки матки

Щорічний профілактичний огляд жіночого населення регламентований наказом МОЗ України від 28.12.2003 № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». Відповідно до Методичних рекомендацій, затвердженими цим наказом, огляд «здорових» жінок передбачає збереження здоров'я через інформування про здоровий спосіб життя і періодичного профілактичного обстеження. Огляди «практично здорових» жінок передбачають проведення профілактичних заходів, що знижують дію факторів ризику гінекологічного захворювання і зміцнюють захисні сили організму. Ця група жінок проходить профілактичний огляд 1 раз у рік.

Інформованість населення про необхідність щорічних профілактичних оглядів забезпечується через організацію просвітницьких заходів: групове та індивідуальне консультування, розробка і поширення серед населення санітарно-просвітницьких матеріалів, підвищення доступності та якості діагностичних процедур.

Відповідно до вимог Цивільного і Сімейного кодексів України профілактичні огляди здійснюються за поінформованою згодою жінки в умовах конфіденційності.

Примушувати до профілактичних оглядів жінок у лікувальних установах не можна. Зацікавленість кожної жінки в здійсненні профілактичного гінекологічного огляду залежить від рівня кваліфікації фахівця, що зобов'язаний детально роз'яснити жінці про значення такого огляду з метою збереження її здоров'я з поясненням необхідності конкретних діагностичних процедур. Фахівець також повинний проінформувати жінку про те, що вона обов'язково повинна надалі поцікавитися результатом лабораторного дослідження цитологічного матеріалу при повторному звертанні або по-телефону.

Організація профілактичних оглядів

В умовах високого рівня поширення раку шийки матки, особливо в умовах зростаючого показника захворюваності і смертності, у яких перебуває останнє десятиліття Україна, профілактичний огляд жінки обов'язково включає гінекологічний огляд з цитологічним дослідженням. Гінекологічне обстеження здійснюється у відповідності Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 28.12.2002 № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» і діючих клінічних протоколів.

Профілактичні огляди можуть бути організовані (огляди організованих колективів) і поточні (індивідуальні).

Організовані профілактичні огляди здійснюють у відповідності затверджених керівниками організованого колективу жінок і лікувальної установи на початку кожного звітного року плану за територіальним принципом. Ці огляди можуть проводитися на території установи, якщо є на підприємстві в медичному пункті для цього умови, так названими виїзними бригадами. Огляд здійснюється за затвердженими списками жінок-робітниць із зазначенням адреси постійного проживання жінки для організації зворотнього зв'язку з лікувальними закладами у випадку виявлення тієї або іншої патології (ф. 122/об Список людей, що підлягають періодичному медичному оглядові).

Перед проведенням медичного огляду з колективом проводиться обов'язково просвітницька робота з питань профілактики онкогінекологічних захворювань. Ефективним просвітницьким методом може бути записаний цикл радіолекцій або телеролики, які періодично надають до уваги працюючих жінок.

Поточні профілактичні огляди проводяться при зверненні жінки з цією метою вперше у поточному році. Вони проводяться в установах акушерсько-гінекологічного профілю, а також в оглядових кабінетах амбулаторно-поліклінічних установ загального профілю.

Профілактичні гінекологічні огляди проводяться з обов'язковим цитологічним дослідженням поверхні шийки матки.

Для підвищення якості профілактичних оглядів керівники територіальних органів охорони здоров'я акушерства і гінекології проводять інформаційно-навчальну роботу з усіма фахівцями інших профілів щодо необхідності проведення просвітницької роботи з жінками при первинному зверненні за медичною допомогою у поточному році. Жінкам пропонують обстеження в оглядовому кабінеті. Оглядові кабінети співпрацюють з територіальними жіночими консультаціями (гінекологічними кабінетами) для проведення моніторингу цитологічного скринінгу жіночого населення.

За результатами проведених профілактичних гінекологічних оглядів використовуються наступні критерії для визначення груп здоров'я:

 • «здорова» – в анамнезі відсутні скарги, порушення менструальної функції з моменту її становлення та гінекологічні захворювання;
 • «практично здорова» в анамнезі наявні дані про гінекологічне захворювання, оперативне втручання, у т.ч. аборти, порушення ритму і характеру менструації, скарги на момент обстеження відсутні. При об'єктивному обстеженні можуть мати місце анатомічні зміни, що не викликають порушення функції репродуктивної системи і не знижують працездатність жінки;
 • «хвора» – якщо при об'єктивному обстеженні жінки виявляється гінекологічне захворювання.

Організація профілактичних оглядів в Україні здійснюється у відповідності трьохрівневої системи акушерсько-гінекологічної допомоги (рис. 1).

На I рівні профілактичні огляди здійснюють акушерки фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, дільничних лікарень, амбулаторій сімейного лікаря, оглядових кабінетів. Кожна акушерка повинна мати реєстр усього жіночого населення з адресами постійного проживання і датою народження, в якому відзначається дата проходження щорічного огляду (ф. 122/об Список людей, що підлягають періодичному медичному оглядові).

Рис. 1. Структура лікувальних установ амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги

Гінекологічний огляд проводиться у відповідності Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 28.12.2002 № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

Цитологічне обстеження проводиться при кожному первинному в поточному році профілактичному огляді. Забір та транспортування цитологічного матеріалу здійснюється відповідно до вимог клінічного протоколу «Доброякісні і передракові стани шийки матки», затвердженого наказом МОЗ України від 31.12.2004 № 676 «Про твердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги». Заповнюється вкладний листок №1 до ф.025 (дані профілактичного огляду) і бланк цитологічного дослідження (ф. 203/о).

При надходженні результатів цитологічного дослідження, вони заносяться до даних реєстру. При виявленні будь-якого виду патології і будь-якого ступеня акушеркою здійснюються заходи щодо подальшого обстеження жінки, яка направляється на лікування до лікаря акушера-гінеколога з відміткою в амбулаторній карті (ф. 025/о). Щоб уникнути, так званих, випадків «втрати пацієнтки», акушерка під час проведення профілактичного огляду детально консультує кожну жінку, коли необхідно повторно звернутися за результатом обстеження.

На II рівні надання медичної допомоги профілактичні огляди здійснюються фахівцями  акушерсько-гінекологічних кабінетів центральних районних лікарень, жіночих консультацій, кабінетів планування родини.

Цитологічне обстеження проводиться у випадку первинного звернення жінки з групи «здорова» і «практично здорова». Заповнюються документи такі, як і на I рівні організації акушерсько-гінекологічної допомоги.

У випадку виявлення патології шийки матки медична допомога надається відповідно до Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів, затверджених наказом МОЗ України від 28.12.2002 № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» і діючими клінічними протоколами.

Спеціалісти лікувальних закладів I і II рівня надання медичної допомоги в обов'язковому порядку після узяття цитологічного матеріалу, якщо жінці не буде проводитись в цей момент кольпоскопія, роблять пробу Шиллера.

Це дає можливість запідозрити патологію шийки матки, яка клінічно і візуально ще не проявляється. Цей метод є дуже важливим також у випадку враження шийки матки збудниками інфекцій, що передаються статевим шляхом. У випадку позитивної проби Шиллера, жінка повинна бути скерована до спеціаліста із кольпоскопії.

Профілактичні огляди в лікувальних закладах III рівня (жіночі консультації при обласних лікарнях, спеціалізовані кабінети, центри планування сім’ї) не проводяться. У тих випадках, коли жінка звернулася вперше в звітному періоді до спеціаліста з акушерства та гінекології, їй проводиться обов'язкове цитологічне обстеження шийки матки з наступною інформованістю жінки про його результат.

У випадку надходження хворої в ургентному порядку до стаціонару акушерсько-гінекологічного профілю, цитологічне обстеження жінки проводиться в обов'язковому порядку із занесенням даних взяття та його результату (якщо він відомий на момент виписки) до виписного епікризу. Жінка інформується про проведене обстеження і його результати. Їй також проводиться консультування щодо необхідності щорічного профілактичного огляду. Крім того, у випадку виявлення патології шийки матки при дослідженні цитологічного матеріалу, інформація надається до територіального амбулаторного лікувального закладу.

Правова інформація: htts://medstrana.com.ua/page/lawinfo/

«Информация для медицинских работников / первый живой профессиональный портал для практикующих врачей»